Eidfjord Resort satser stort

30.12.2021

I Sysendalen, 800 meter over havet ved foten av Hardangervidda, etablerer Eidfjord Resort nå fjellandsby. Området, som allerede har mange hyttefelt, har over 200 skidager i året.

- Vår visjon er å bli Norges mest spennende, bærekraftige helårs reisemål, forteller Torbjørn Torsvik, som fra nyttår starter i jobben som daglig leder for Eidfjord Resort. Han er kjent for mange fra sine år hos blant annet PwC og Bergen Næringsråd der han blant annet jobbet mye med bærekraft.

Eidfjord Resort blir som nytt medlem i Bergen Næringsråd et viktig supplement til reiselivsbedriftene som er representert hos oss.

Store dimensjoner
Det er ikke småtteri som er planlagt. 120 hyttetomter, 700 leiligheter, hotell, næringsbygg, skøytebane, flere stolheiser og T-heiser er planlagt i Sysendalen. Prislappen på utbyggingen er ventet å komme på over tre milliarder kroner. Første byggefase har en kostnadsramme på rundt 200 millioner kroner, og i alt er seks byggefaser planlagt.

Prosjektet kan gi mer enn 150 flere helårs arbeidsplasser i Eidfjord kommune – en kommune med i underkant av 1000 innbyggere. Prosjektet er viktig for kommunen og Hardangerregionen, siden en stor andel av innbyggerne har jobber som er tilknyttet turisme.

Viktig for Bergensregionen
Går alt etter planen, kan man stå på ski i det nye anlegget allerede til julen 2023. Bergen Næringsråd jobber for næringslivets interesser i hele regionen, og har allerede andre sentrale aktører i Hardanger som medlem.

- Eidfjord blir med dette prosjektet en helårsdestinasjon for hele den utvidete Bergensregionen, og det er viktig for utviklingen av området, sier Torsvik. Han definerer sin viktigste rolle i prosjektet som å holde styring og kontroll for at de skal klare å utvikle en bærekraftig helårsdestinasjon, og tror aktiviteter på sommerstid blir den største positive overraskelsen.