Behov for bærekraftskompetanse i SMB’er

15.12.2021

En fersk kartlegging viser at små og mellomstore bedrifter har begrenset kunnskapsnivå og lav aktivitet relatert til bærekraft. Kunnskapen fra undersøkelsen skal Handelshøyskolen BI nå bruke til å utvikle et nytt kurs.

Forventningen om at bedrifter tar ansvar for både klima, miljø og sosiale forhold knyttet til sin virksomhet er økende. Mange store bedrifter har kommet godt i gang med dette, men de små og mellomstore bedriftene (SMB) henger i større grad etter.
Sammen med Næringshagene i Norge, Bergen Næringsråd, SMB-Norge og CEMAsys, har BI nå kartlagt kompetansebehovet innen bærekraft hos små og mellomstore bedrifter.

- Denne kartleggingen viser at det er et stort behov blant SMB-bedrifter å få mer kunnskap om hvordan akselerere bærekraftsarbeidet. Vi er derfor glade for at vi sammen med gode partnere med BI i spissen, kommer til å tilby våre medlemmer et unikt kurs som er med og tetter dette gapet, sier Anri Hebib, næringspolitisk rådgiver i Bergen Næringsråd, og medlem av prosjektgruppen for dette arbeidet. 

Innsikter i bedrifters bærekraftarbeid
De fire overnevnte aktørene har fått prosjektmidler fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse til utvikling av fleksible videreutdanninger. Nå er prosjektets innsiktsfase fullført, hvis formål var å forstå kunnskapsnivået knyttet til bærekraft hos ansatte, samt hva bedriftene allerede gjør innen bærekraft. Personer fra SMB’er fra ulike deler av landet har svart.
Bedriftenes hovedbarrierer for å ikke jobbe med bærekraft er tid og ressurser, lite bevissthet rundt fordelene og kunnskapsnivå. Mens bedriftene som hadde kommet lengst i bærekraftarbeidet prioriterte tid og ressurser til temaet.

Kartleggingen viste også at:

  • 56% av alle bedriftene som ble intervjuet stiller ingen miljø- og sosiale krav til leverandørene sine

  • Kun 7% av alle bedriftene som ble intervjuet stiller mye bærekraftskrav til leverandørene sine

  • Det er god korrelasjon mellom bedrifter som gjør lite og bedrifter som ikke stiller noen miljø- og sosiale krav til leverandørene sine

  • Det er god korrelasjon mellom bedrifter som gjør mye og kunnskapen de besitter om bærekraft


Nytt kurs på trappene
Resultatene fra undersøkelsen skal nå tas med i neste fase av prosjektet som handler om utvikling av nytt kurs. For å sikre at kursopplegget svarer til behovet til SMB’ene, skal Næringshagene i Norge, Bergen Næringsråd, SMB-Norge og CEMAsys invitere bedrifter i sine nettverk til en pilot på nyåret.
- Samarbeidet gir oss verdifull kunnskap som gjør at vi vil treffe arbeidslivets behov innen bærekraft. BI skal nå utvikle et fleksibelt kurs tilpasset personer som står i full jobb, og kompetansen de får skal være direkte anvendbar i daglig drift, sier professor Caroline Dale Ditlev-Simonsen, som er faglig ansvarlig for utvikling av det nye kurset på BI.

Undervisningen vil bestå både av forelesninger, praktiske case og involvere bedrifter. Kommunikasjon mellom deltagere vil også være sentralt.

Les hele rapporten fra første fase av prosjektet - Bærekraft i daglig drift: innsiktsfase