Styrk dine muligheter i arbeidsmarkedet

30.11.2021

I samarbeid med Direktoratet for høyere utdanning tilbyr Handelshøyskolen BI nå et gratis nettbasert kurs innen bærekraft til ansatte i reiselivsnæringen.


GRATIS KOMPETANSEHEVING - BÆREKRAFT SOM KONKURRANSEFORTRINN

For ansatte, permitterte og arbeidsledige tilknyttet reiselivsnæringen.

Myndighetene har bevilget nye midler til kompetanseheving – denne gangen rettet mot reiselivsnæringen. Handelshøyskolen BI tilbyr ansatte, permitterte og ledige med tilknytning til reiselivsnæringen kurset Bærekraft som konkurransefortrinn, et kurs som også tidligere har vært gjennomført med suksess overfor reiselivsnæringen.

Kurset tilbys vårsemesteret 2022 og gir 7,5 studiepoeng.

Så benytt denne anledningen til å forsterke dine muligheter på arbeidsmarkedet med relevant, oppdatert kompetanse som fokuserer på de enorme mulighetene for verdiskapning som ligger i grenseflaten mellom bærekraft, digitalisering og nye markeder.

Les mer om kurset og meld deg på her