Masterkurs Business and Human Rights

21.05.2021

Verden trenger flere selskaper som effektivt kan adressere menneskerettighetsproblemer i sin globale virksomhet og langs hele forsyningskjeden.

Forventningene til næringslivet om å sikre ansvarlig forretningsdrift øker, og lover som pålegger næringslivet å gjøre aktsomhetsvurderinger er under utvikling. Stadig flere selskaper velger å styrke kompetansen på menneskerettigheter i bedriften. Nå kan du og dine kolleger søke på masterkurset for høstsemesteret 2021 i Bergen!

Masterkurset er utviklet av Raftostiftelsen i samarbeid med Institutt for sammenliknende politikk (UiB) og Institute for Human Rights and Business.
Kurset vektlegger å gi studentene relevant praktisk kompetanse, og har en solid rekke internasjonalt anerkjente forelesere og eksperter fra FN, OECD, næringslivet, akademia og sivilsamfunnsorganisasjoner. Flere Raftoprismottakere bidrar også med sin kompetanse.

Masterkurset utforsker koblingen mellom brudd på menneskerettigheter og næringsliv og gir innsikt i bruk av internasjonale standarder som FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

HER KAN DU SE EN VIDEO FRA KURSET!

Masterkurset gir 15 studiepoeng, og forelesningene går over fire digitale samlinger i høst. Undervisningsspråk er engelsk.

Kurshelgene er:
17.-19. september
15.-17. Oktober
12.-14. november
26.-28. November 2021. Kursavgift er NOK 19.000.

Mer informasjon og påmelding her 

Link til Raftos side om kurset, trykk her