Klimapartnere Vestland søker trainee

21.05.2021

Vil du vere ein pådrivar for grøn omstilling i Vestland? Klimapartnere Vestland tilbyr ein av dei mest spennande traineestillingane i regionen for deg som brenn for berekraftig nærings-og samfunnsutvikling. Vi ser etter ein initiativrik og engasjert person som kan inngå som ein del av eit framoverlent team i Klimapartnere Vestland.

SØK STILLINGEN HER

Med over 300 partnarar i heile landet, er Klimapartnere Noregs viktigaste partnarskap for grøn næringsutvikling. Partnarskapen i Vestland består av 65 verksemder i privat og offentleg sektor, som har forplikta seg til å jobbe systematisk for utsleppskutt. Vi tilbyr informasjon og rådgiving, arrangerer møte for læring og samarbeid, og fungerer som ein koplingsboks og pådrivar for grøn næringsutvikling i heile fylket.
Klimapartnere tar for seg FNs berekraftsmål 13 og 17: Stoppe klimaendringane, og samarbeid for å nå måla.

Klimapartnere Vestland er ein del av seksjon for Grøn vekst, klima og energi i avdeling for innovasjon og næringsutvikling i Vestland fylkeskommune, og har to tilsette på fulltid.

Som trainee vil du være ein fullverdig del av teamet, og du vil få moglegheit til å påverke og utvikle arbeidet i partnarskapen i ei avgjerande tid for å nå målet om Vestland som ein nullutsleppsregion innan 2030.

Søknadsfrist er 4. juni. 

Stine Monica  Fjeldstad
Stine Monica Fjeldstad
Næringspolitisk rådgiver og prosjektleder for Trainee Vest

chat_bubble_outline + 47 483 13 338