Innovasjon Norge digitaliserer kredittprosessen med løsninger fra Stacc

31.05.2021

Stacc AS og Innovasjon Norge har inngått en langsiktig avtale om leveranse av en komplett løsning for saksbehandling av lån, tilskudd og garantier til norske bedrifter. Målet er at Innovasjon Norge skal få en moderne og fleksibel løsning der man kan forenkle og forbedre kredittprosessen, raskt kan etablere nye produkter, og samtidig sikre at regulatoriske krav, dokumentasjon og sporbarhet ivaretas på en effektiv måte.

Innovasjon Norge har til hovedoppgave å tilrettelegge for innovasjon og næringsutvikling over hele landet. Det stiller krav til gode støttesystem for saksbehandlingen og kundeoppfølgingen, fra søknad, via analyse og prosessering, til beslutning, og oppfølging.

- Målsettingen med den nye løsningen fra Stacc er både å sikre en bedre og mer smidig
kundeopplevelse og en bedre arbeidshverdag for alle involverte i finansieringsområdet i
Innovasjon Norge, sier Leon Bakkebø, direktør for finansiering i Innovasjon Norge.
Stacc viser at vi har fremoverlente, kompetente og innovative finansteknologiske miljøer i Norge som kan konkurrere mot de beste og største i verden på dette området. Dette er også et
utviklingsrettet samarbeid som vil bidra til å muliggjøre viktige ambisjoner i vår
selskapsstrategi. Innovasjon Norge har allerede en moderne og skybasert IT-struktur og
plattform, sier Bakkebø.


Avtalen mellom Innovasjon Norge og Stacc innebærer en komplett saksbehandlingsløsning som kombinerer bedriftsanalyse og automatisert kredittprosess til Innovasjon Norge. Løsningen omfatter automatisert behandling av lånesøknader, bedriftsanalyse, kredittbehandling, tinglysning, utbetaling og administrasjon. Leveransen består av BM Analyse, Stacc sin bransjestandardløsning for bedriftsanalyse, levert på Flow, Stacc sin skyplattform for prosessautomatisering. Løsningen skal også leveres integrert med Innovasjon Norge sine egne- og tredjeparts løsninger. 

- Vi er utrolig glade for å inngå denne avtalen og ser frem til et strategisk og langsiktig samarbeid med Innovasjon Norge. Stacc har over flere år opparbeidet seg et solid fotfeste i bank- og finansbransjen med leveranser til både store og små aktører i Norden.  Det er gledelig å oppleve at vi de siste årene har styrket vår posisjon som leverandør til flere store aktører med komplekse behov, inkludert bransjer som forsikring og offentlig sektor, sier Geir Nordrik, daglig leder i Stacc.

Kontrakten med Innovasjon Norge er har en avtaleperiode på inntil 7 år. Løsningen skal leveres som en skybasert SaaS tjeneste fra Stacc, basert på partnerskap med Basefarm og Microsoft Azure. Prosjektet starter høsten 2021 og er planlagt ferdigstilt i løpet av høsten 2022.

Avtalen mellom Stacc og Innovasjon Norge har en samlet verdi på ca. 47 millioner kroner over en 4-års periode.

Om Stacc
Stacc AS er et norsk fintech konsern med 130 ansatte og mer enn 30 års erfaring som leverandør av løsninger og tjenester til bank og finansbransjen i Norden.  Siden 2016 har Stacc mer enn femdoblet sin omsetning og har store ambisjoner for vekst både i Norden og internasjonalt. 

Stacc er medlem i Bergen Næringsråd, og sitter blant annet i Ressursgruppe Digitalisering

Les mer om Stacc her