Agenda Vestlandet gir 9 mill i støtte til Norwegian Cognitive Center

23.04.2021

- Kunstig intelligens treffer næringslivet som en stiv kuling fra vest. Derfor har vi gitt støtte til Norwegian Cognitive Center, slik at næringslivet kan sette seil for å henge med i digitaliseringen, sier Siren Sundland, styreleder i Agenda Vestlandet og konserndirektør i Sparebanken Vest.

Agenda Vestlandet er en stiftelse opprettet av Sparebanken Vest for å være en drivkraft i den grønne omstillingen.
– Vi ser at kunstig intelligens hurtig snur opp ned på etablerte forretningsmodeller i alle næringer, sier Sundland. Norwegian Cognitive Center skal bistå bedrifter med å ta i bruk kunstig intelligens og dermed styrke innovasjonskraften i bedriftene.

Sundland peker på at det er svært kostbart å utvikle konkurransedyktig teknologi på dette feltet, derfor trenger man et kompetansesenter som kan jobbe på tvers av både enkeltbedrifter og næringer. - Dette teknologikappløpet må vi rett og slett følge med på for å hevde oss i en beintøff internasjonal konkurranse, sier Sundland.


Felles satsing
Norwegian Cognitive Center er en felles satsing på kunstig intelligens i skjæringspunktet mellom akademia, privat og offentlig sektor. Ambisjonen er å sikre tilgang på relevant kompetanse, akselerere bruk av KI i omstilling og digitalisering, og med det gi næringsliv og andre aktører i Norge et presist og kraftig konkurransefortrinn.

NCC startet som et prosjekt i NCE Media og ble seinere etablert som et felles initiativ mellom en rekke norske industriklynger; GCE Ocean Technology, NCE Finance Innovation, NCE Seafood Innovation, Proptech Innovation og NCE Media, samtlige med sitt virkefelt helt i front på ny teknologi og innovasjon for sine respektive medlemmer og partnere.
IBM er valgt som senterets teknologipartner.

Bak senteret står videre et bredt konsortium av sterke støttespillere, med Bergen Kommune, Bergen Næringsråd, Universitetet i Bergen, Norce, HVL, Helse Bergen, NORA (det nasjonale nettverket av universiteter som jobber med KI), NHH som viktigste aktører. Også NCE Maritime Cleantech, Norwegian Smart Care Cluster og VIS Innovasjon er deltakere i konsortiet.


I full drift
NCC har sitt tilholdssted i Media City Bergen, og aktivitetene er godt i gang.
- En rekke prosjekter som alle har som mål å speede opp omstilling og konkurransekraft er nå startet, forteller prosjektleder i NCC Odd Gurvin.

- Sentret er nå i full drift, åpent for alle, og man kan henvende seg til oss for å få bistand og hjelp til sine AI-prosjekter. Med støtten fra Agenda Vestland vil aktiviteten fremover øke, og kapasiteten mer enn dobles, avslutter Gurvin.


Kontakt:
Anne Jacobsen, leder Media City Bergen; anne@mediacitybergen.no
Odd Gurvin, prosjektleder NCC; odd@norwegiancognitivecenter.no

Mer informasjon om Norwegian Kognitive Center finner du her