LAV SMITTE: Adecco har holdt smittetallene nede blant sine ansatte gjennom kursing og strenge rutiner helst siden mars i fjor.
LAV SMITTE: Adecco har holdt smittetallene nede blant sine ansatte gjennom kursing og strenge rutiner helst siden mars i fjor.

Slik har de kjempet mot viruset

12.02.2021
Bare 11 av Adeccos 700 ansatte innen bygg og anlegg i Vestland har blitt smittet av covid-19 siden mars i fjor. Kursing og strenge rutiner har bidratt til å holde smittetallene nede.

- Våre ansatte har vært flinke til å følge våre sentrale retningslinjer, og vi jobber hele tiden for å ivareta dem best mulig, sier regionleder Linn Magnussen Lillefosse i Adecco.

Sirkulasjon er ikke vanlig
Adecco har vært nøye med å følge Byggenæringens Landsforenings bransjestandard helt siden virusutbruddet i fjor, sammen med sine egne interne retningslinjer, og nasjonale og lokale forskrifter.
- Vi har arbeidet aktivt med karantene, testing og lokalt smittevern. Det er heller ikke vanlig at våre ansatte sirkulerer mellom byggeplasser. Medarbeiderne våre arbeider i all hovedsak i lengre, forutsigbare oppdrag på en og samme byggeplass, forteller Magnussen Lillefosse.

Alle ansatte kurses
Regionlederen tror at en viktig grunn til at svært få av Adeccos medarbeidere har blitt rammet av smitte det siste året, også har sammenheng med tett oppfølging av de ansatte gjennom blant annet kursing.
- Vi har hatt digitale kurs for alle våre ansatte. Kurset inneholder nyttig informasjon om viruset; hvordan det smitter og hvordan hver enkelt kan forhindre å bli smittet eller spre det videre til andre. Vi informerer også om rutiner for hjemkomst fra reise og til enhver tid gjeldende regelverk. Kurset finnes på sju forskjellige språk.

Støtter byrådets avgjørelse
Bergen kommune vedtok denne uken å ikke stenge ned alle byggeplasser, men heller innføre noen strengere restriksjoner. Magnussen Lillefosse er glad for at det ikke ble full nedstengning.
- Vi må gjøre tiltak som vi vet virker. Stengning av byggeplasser i kun tre dager ville bare ha utsatt problemet og skapt mindre oversikt og kontroll totalt sett. Testing, karantene og avstandsregler er kjente smittetiltak som vi vet fungerer. Vi mener strenge lokale forskrifter er en god løsning, noe som selvsagt må overholdes av alle aktører i bransjen.