3D illustrasjon av Stadionbasseng, laget av NagellD AS.
3D illustrasjon av Stadionbasseng, laget av NagellD AS.

Innovativt basseng kan løse lakselusutfordringen

18.02.2021

Med mål om å eliminere problemene med lakselus, rømming og organisk avfall, går Lingalaks og Framo inn som partnere i prosjektet Stadionbasseng. Bassenget er et semilukket, flytende produksjonsbasseng i betong og skal etter planen stå klart til bruk i 2023.

Pressemelding 18.februar 2021 

– Målet med Stadionbasseng er å redusere eller eliminere problemer med lakselus, rømming og organisk avfall i tillegg til å gi laksen gode voksevilkår. Vi er svært glade for at Framo ønsker å investere i dette viktige prosjektet, sier Erlend Haugarvoll, styreleder i Lingalaks og Stadion Laks som er selskapet bak Stadionbasseng prosjektet.

Her kan du se hvordan et Stadionbasseng vil fungere


ET SEMILUKKET, FLYTENDE, PRODUKSJONSBASSENG I BETONG
Framo og Lingalaks har nå inngått avtale om å eie 50 prosent hver i prosjektet som har fått tildelt utviklingskonsesjoner tilsvarende 1.849 tonn biomasse. Bassenget skal være en flytende, lukket gjennomstrømnings produksjonsenhet på 39 x 117 meter for oppdrett av laks. Sett ovenfra, ser bassenget ut som et stadionanlegg – derav navnet.

– Vi deltar i dette prosjektet for å kunne utvikle og teste ny pumpeteknologi ute i feltet. Vår ekspertise er å flytte store mengder vann på en kontrollert måte. Målet er å bli den foretrukne leverandøren av pumpesystemer til havbruk over hele verden, sier Oddbjørn Jacobsen, direktør i Framo Innovation.

INNOVASJONSPROSJEKTET SOM KAN LØSE STORE UTFORDRINGER
Anlegget skal kunne redusere eller eliminere problemer med lakselus, rømming, sykdommer og alger, samt finne bedre måter for å håndtere fôrrester og avfallsstoffer. Planen er at slammet og organisk avfall som fôrrester og avføring fra fisken, samles opp og blir utnyttet som en ressurs.

- Vi i Lingalaks jobber for å finne løsninger som kan gi best mulig fiskehelse og minimere belastningen for omgivelsene. Vi har jobbet med Stadionbasseng i 4 år, og ser nå frem til å sette det i drift i 2023. Blir det så bra som vi planlegger kan dette ha store positive effekter for fiskehelsen, sjømatproduksjon i fjordene og for hele oppdrettsbransjen, sier Erlend Haugarvoll, styreleder i Lingalaks og Stadion Laks.

Bassenget er planlagt produsert i Norge. Konseptet har en teknologi som sikrer at verdiskapning og arbeidsplasser fortsatt blir i landet, og at laksen forblir i sjøen i Norge, i stedet for å flyttes på land i utlandet.

VERDENSLEDENDE PUMPETEKNOLOGI
Framo skal være ansvarlig for det komplette strømningssystemet. Dette inkluderer vanninntak fra ulike dyp, sirkulasjon i oppdrettsvolumet, slamfjerning og styringssystemer.

– Lukkede og delvis lukkede anlegg trenger stor pumpekraft for å skifte ut vannet og skape ideelle strøm forhold. Dette er Framo sin ekspertise. Når vi vet at Alfa Laval, våre eiere, er verdensledende innen slam- og vannbehandling, er det liten tvil om at dette er et godt utgangspunkt for et fruktbart partnerskap, sier Martijn Bergink , administrerende direktør i Framo AS.

 

KONTAKTPERSONER 

LINGALAKS AS
Styreformann, Erlend Haugarvoll | erlend@lingalaks.no | tlf +47 926 66 561

STADIONLAKS AS
Prosjektleder, Jan Ove Midthun | jomidth@stadionlaks.no | tlf +47 904 79 530

FRAMO AS
Administrerende direktør, Martijn Bergink | mbe@framo.no | tlf +47 960 93 000

FRAMO INNOVATION
Direktør, Oddbjørn Jacobsen | ohj@framo.no | tlf +47 930 17 912