Odfjell SE gjør vellykket plassering av bærekraftslinket obligasjonslån

15.01.2021

Med referanse til børsmelding 7. januar 2021 om en potensiell utstedelse av bærekraftslinket obligasjon: Odfjell SE har gjennomført en plassering av et bærekraftslinket usikret obligasjonslån på NOK 850 millioner med forfall 21. januar 2025.

Obligasjonen har en kupong på tre måneders NIBOR pluss 5,75% p.a. med kvartalsvis rentebetaling. Utstedelsen var betydelig overtegnet. Beløpet som skal tilbakebetales på forfall er knyttet til selskapets ambisjon om å redusere karbonintensiteten i den kontrollerte flåten med 50% i 2030 relativt til 2008 nivået. Nettoprovenyet vil bli brukt til refinansiering av eksisterende obligasjonslån og generelle selskapsformål.

Den bærekraftlinkede obligasjonen er den første av sitt slag i internasjonal shipping, og det første som er utstedt under Odfjell’s nyetablerte rammeverket for bærekraftslinket finansiering.

- Med denne obligasjonen understreker vi våre forpliktelser og ambisjoner rundt bærekraft, sier administrerende direktør Kristian Mørch. Odfjell SE har i mange år jobbet aktivt for å redusere utslipp og miljøavtrykk, og vi er glade for å se at investorer og banker støtter oss gjennom denne bærekraftslinkede obligasjonen.

DNB Markets, Nordea og SEB var tilretteleggere i forbindelse med plasseringen av det nye obligasjonslånet.

Obligasjonslånet vil bli søkt notert på Oslo Børs og Euronext ESG Bonds.


For mer informasjon:

Bjørn Kristian Røed, Leder, Analyse og IR
Tel: +47 40 91 98 68

E-post: bkr@odfjell.com

Terje Iversen, Finansdirektør
Tel: +47 93 24 03 59

Øistein Jensen, Bærekraftdirektør
Tel: +47 952 61 241

Anngun Dybsland, Kommunikasjonssjef
Tel: +47 41 54 88 54

E-post: media@odfjell.com