Nytt medlem: Tevas

10.12.2020

Tevas er en totalteknisk entreprenør for det profesjonelle markedet, med en helhetlig tilnærming til prosjektene vi er en del av, og en aktiv samarbeidspartner for kundene våre.
 
Våre kompetente medarbeidere har god tverrfaglig kompetanse, med både praktisk og formell bakgrunn. Dette bidrar til et mangfold i perspektiver, som er verdifullt når vi løser komplekse og innovative utfordringer. 
 
Siden selskapet ble etablert i 2000 har vi gjennomført en rekke store totaltekniske prosjekter innenfor nærings-, helse-, undervisnings- og industribygg. Vi satser bevisst på prosjekter med gode miljø- og energimål og arbeider kontinuerlig med kompetansebygging, slik at vi kan foreslå de beste løsningene som sikrer bærekraftige bygg.

I dag utgjør de tekniske fagene rundt 50% av byggekostnadene, byggene er blitt mer komplekse og det stilles andre krav fra kunder og leietakere enn tidligere. Det er mye å hente på å redusere byggefeil, øke andel prefabrikkering og få de tekniske systemene til å snakke sammen. 
 
Ved å ta ansvaret for alle tekniske installasjoner inklusiv rådgivning og prosjektering, blir risikoen redusert og prosjektgjennomføringen enklere for våre kunder.
 
Tevas er en del av Allier Gruppen, en av de største totalentreprenørene innenfor de tekniske byggfagene på Vestlandet. Allier Gruppen prosjekterer, leverer, installerer, drifter og vedlikeholder infrastruktur og bygg for offentlig og privat virksomhet.