Nytt medlem: Phari AS

07.10.2020

Phari er et opportunistisk såkornselskap som utvikler og forbedrer arbeidsprosesser gjennom digitalisering av ulike bransjer, innen det grønne skiftet.

Vårt team er bredt sammensatt av aktive eiere og ansatte som tilfører porteføljeselskapene verdifull erfaring, ressurser og kompetanse.


I vår forretningsstrategi har vi fokus på miljø og effektivisering av næringer der introduksjon av digitale løsninger kan gjøre hverdagen enklere og bidra til høyere lønnsomhet.

- Den første typen selskaper vi investerer i er de som gjennom sin virksomhet skal være med på å bremse klimaendringer. Dette er selskaper som ISN AS, som med sin handelsplatform for opprinnelsesgarantier vil være med på å øke etterspørselen etter fornybar energi og H2 Marine AS som satser på produksjon av hydrogen og nullutslippsløsninger til maritim sektor med spesielt fokus på oppdrettsnæringen.

- Den andre typen er teknologiselskaper med fokus på effektivisering som The Ship AS som utvikler og leverer løsninger som registrerer havneanløpets faktiske hendelser.

Les mer om Phari på deres nettsider