Teknologisenter Mongstad med Equinors raffineri, én av to røykgasskilder for senterets CO2-testing, i bakgrunnen.
Teknologisenter Mongstad med Equinors raffineri, én av to røykgasskilder for senterets CO2-testing, i bakgrunnen.

Tre nye år med karbonfangst-testing på Mongstad

09.09.2020

Den norske stat og industripartnerne Equinor, Shell og Total undertegnet nylig en avtale som sikrer fortsatt drift av Teknologisenter Mongstad (TCM) til utgangen av 2023. Dette legger til rette for tre nye år med testing av karbonfangst på TCM.

Teknologisenter Mongstad (TCM) har siden oppstarten i 2012 hatt en nøkkelrolle globalt i testing og videreutvikling av teknologier for CO2-fangst. Anlegget er i dag verdens største og mest fleksible testsenter for verifisering av teknologi og et ledende kompetansesenter på dette fagområdet. TCM fokuserer på testing av modne og nye teknologier og reduksjon av fangstkostnadene, slik at teknologiene kan benyttes i full skala i ulike industrier og bidra til lavere CO2-utslipp.

Flere ansatte i de tre partnerselskapene blir utlånt til TCM, for både å bidra med kompetanse og for å lære. Arne Thorsen Kolle er ansatt i Shell, og er for tiden kommersiell sjef på TCM:

- TCM er et kompetansesenter for karbonfangstteknologi i verdensklasse og leverer teknologitesting og rådgivningstjenester til et bredt spekter av kunder globalt. Vi er svært glade for at vi kan fortsette det viktige arbeidet som skjer her, sier Arne Thorsen Kolle.

- Senteret har vært en viktig del av Shell sin globale strategi for CCS (Carbon Capture and Storage). Vi har derfor vært en aktiv partner og kunde i TCM helt fra begynnelsen, og bidratt både til teknisk og kommersiell utvikling av virksomheten, sier Kolle.

TCM er i dag et ledende kompetansesenter for karbonfangstteknologi som fokuserer på testing og forbedring i sluttfasen før fullskala drift.

- Anlegget har en størrelse og fleksibilitet som gir unike muligheter for å simulere forhold i den "virkelige verden" for fangst etter forbrenning, samt å teste en rekke forskjellige modne og nye teknologier på en kostnadseffektiv måte. Målet er å bidra til å redusere kostnader og risiko ved distribusjon av karbonfangstteknologi. TCM fyller dermed et viktig gap mellom piloter i småskala og CO2-fangst i full skala, fremholder han.

En rekke sentrale CCS-selskaper har kvalifisert sine teknologier på TCM siden 2012. Blant disse er Aker Clean Carbon (nå Aker Carbon Capture), Alstom (nå GE) , Shell Cansolv, Carbon Clean Solutions, ION Engineering (nå ION Clean Energy) og Fluor.

- TCM er en viktig aktør for å sette Norge og bergensregionen på kartet når det gjelder teknologi for karbonfangst og lagring. Vi ønsker også å knytte oss enda sterkere til lokale aktører og ser frem til samarbeid i ressursgruppen Energi, understreker Kolle.

TCM eies av den norske staten gjennom Gassnova (73,9%), sammen med industripartnerne Shell, Equinor og Total - som hver har en eierandel på 8,7%.