Nytt medlem: Scana ASA

03.09.2020

Scana ASA er et investeringsselskap for ledende selskaper innen maritim virksomhet.

Scana ASA er morselskap for en gruppering av sterke utstyrs- og serviceleverandører til maritim industri. Vi har som mål å være et lønnsomt investeringsselskap, og skal skape aksjonærverdier gjennom aktivt eierskap. 


Scana er notert på Oslo Børs og har tre porteføljeselskaper:

  • Skarpenord som er en ledende leverandør av ventilstyresystemer.

  • Seasystems AS leverer innovative systemløsninger innen forankring til olje & gass, fiskeoppdrett og flytende vindkraft

  • Subseatec er et av de mest erfarne spesialistbedriftene i verden når det gjelder stigerørsapplikasjoner i olje- og gassindustrien