Bruk musikken som virkemiddel til å forstå oss selv og måten vi kommuniserer på.
Bruk musikken som virkemiddel til å forstå oss selv og måten vi kommuniserer på.

Lyttelos: kunsten å lytte

14.09.2020

Hva oppdager vi når vi virkelig lytter? Hva kan vi overføre av dette i forhold til det å lytte til hverandre? Hvordan kan lyttingen hjelpe oss gjennom krisetider?

Gjennom dette musikkforedraget får du et mer bevisst forhold til egen lytting. Annabel illustrerer gjennom musikken: Hva er det denne musikken forsøker å si? Vi vandrer og lytter oss gjennom musikkens landskap, stopper opp underveis og reflekterer over overføringsverdien til livet i det daglige – og på jobben.

Stikkord for samtalen er er tilstedeværelse, tydelighet, relasjoner og fortolkning av budskap. Det handler om å koble på sine enorme ressurser og bruke sitt fulle potensiale som lyttere.

Som næringslivsledere trenger vi å utvikle kvaliteter som handler om å være tydelige men samtidig kunne være lyttende og ta inn innspill fra våre medarbeidere. Om man ser nærmere på lyttingens natur vil man kunne oppnå en bedre kommunikasjon og få et bedre samspill med våre omgivelser.

Foredraget passer for alle som er ute etter en annerledes opplevelse til bedriften eller konferansen. Som bonus får du kanskje en ny og annerledes opplevelse av musikk. Som aktiv lytter kommer du også tettere på musikken. Dette kan også gi en følelse av flyt – en dypere tilstedeværelse i eget liv.

Praktisk info

  • Foredraget kan skreddersyes for konferanser, eventer, bedriftsmøter, teambuilding, vennegjenger etc.

  • Kan holdes på norsk eller engelsk.

  • Varighet alt fra en time til et lengre seminar på 4 timer.

  • Flygel/piano kan medfølge dersom det ikke finnes i lokalet.

  • Avtale med et eksklusivt showroom i Bergen sentrum.

Her finner fu mer info: https://lyttelos.no/bedrifter/