DISIPLIN: - Det krever god forberedelse og disiplinerte presentatører som er flinke å lage gode visuelle presentasjoner og som holder tiden, sier strategidirektør Arnstein Flaskerud i Fjordkraft.
DISIPLIN: - Det krever god forberedelse og disiplinerte presentatører som er flinke å lage gode visuelle presentasjoner og som holder tiden, sier strategidirektør Arnstein Flaskerud i Fjordkraft.

Fjordkraft gjennomfører storsamling på Teams

11.09.2020

Hver høst gjennomfører Fjordkraft delstrategisamlinger for alle ledere i selskapet. I år har covid-19 gjort det vanskelig å møtes fysisk, men strøm- og mobilleverandøren lar seg ikke stoppe. Denne uken møttes nærmere hundre ledere til et todagers arrangement - på Teams.

Sortland. Vesterålen. Trondheim. Sandefjord. Bergen. Stavanger. Oslo. Alle Fjordkrafts lokasjoner er representerte når den årlige begivenheten delstrategisamling går av stabelen. Men der man vanligvis møtes på et konferansehotell et sted i Norge, gjennomføres samlingen i år digitalt på grunn av strenge smittevernrestriksjoner. Å avlyse var aldri aktuelt.

Mye involvering
- Strategiarbeidet i Fjordkraft ble for alvor satt på agendaen da Rolf Barmen ble ansatt som administrerende direktør i 2013. Strategiprosessen har vi basert på høy grad av involvering, der vi har fokus på å sikre kollektive ambisjoner i alle deler av organisasjon, sier strategidirektør Arnstein Flaskerud. Han forklarer videre at prosessen skal først og fremst stake ut en kurs for de neste årene og sikre at Fjordkraft får tilstrekkelig gjennomføringskraft.
- I tillegg må vi sikre at vi har en plan-B. Dette blir minst like viktig når samfunnet er utsatt for store og hurtige endringer.

God forberedelse
I år deltok de fleste ledere på samlingen fra hjemmekontor, mens noen få var samlet i møterom på ulike lokasjoner.
- Vi har allerede opparbeidet bred erfaring med digitale møtearenaer, så det å kjøre samlingen digitalt er vi komfortable med. En viktig erfaring er at det krever god forberedelse og disiplinerte presentatører som er flinke å lage gode visuelle presentasjoner og som holder tiden. Det er imidlertid noen begrensninger, og da tenker jeg spesielt på at relasjonsbyggingen svekkes. Vi har fått mange nye ledere siste året, og vi ser frem til å samle alle fysisk ved en senere anledning, sier strategidirektøren.

Gir retning
Strategiprosessen skal sikre en rød tråd fra overordnede strategiske valg og ut til den enkelte medarbeiders aktiviteter.
– Arbeidet gir oss både drivkraft, retning og differensiering. Vi sikrer handlekraft og langsiktighet fordi strategiplanen også fungerer som beslutningsstøtte i hverdagen. Utarbeidelse av delstrategier og nøkkelaktiviteter er en sentral suksessfaktor for å sikre fokus på strategiske utfordringer og muligheter innenfor alle sentrale områder. Vår egenutviklede strategiprosess er en hybridmodell der strategi og taktikk smelter mer sammen utover i organisasjonen, sier Flaskerud.