Vest Politidistrikt med egen næringslivskontakt

24.06.2020

Funksjonen næringslivskontakt er etablert for at Vest Politidistrikt skal få til et mer planmessig og systematisk samarbeid med næringslivet. 

Politiets oppgave er å forebygge og bekjempe kriminalitet, sikre god beredskap samt øke tryggheten i samfunnet. Faktorene som påvirker det fremtidige kriminalitetsbildet endres raskt og kriminaliteten blir stadig mer organisert, digital og kompleks.

Næringslivet besitter relevant og viktig informasjon om trender og utvikling i kriminaliteten. Politiet besitter på sin side informasjon som har betydning for næringslivet, slik at de kan beskytte seg gjennom utarbeidelse av risikoanalyser og iverksettelse av konkrete forebyggende tiltak. Skal vi nå et av våre strategisk mål – med å sette andre i stand til å forebygge kriminalitet fordrer det tidlig involvering av aktuelle, relevante problemeiere og samarbeidsaktører.

Her kan du lese et nyhetsbrev med nyttig informasjon fra næringslivskontakt i Vest Politidistrikt Sonja Lund.

 

I kjølvatnet av koronasituasjonen ønskjer A-krimsenteret å sette fokus på avdekking av arbeidslivskriminalitet. A-krimsenteret i Bergen dekkjer heile Vestland fylke og jobbar for å førebygge, avverje og avdekke arbeidslivskriminalitet.

Har du informasjon om brot på permitteringsreglene, skatteunndragingar, eller veit du om arbeidsgjevarar som utøver press mot tilsette?


Tips etatane her:
ArbeidstilsynetVed mistanke om brot på arbeidsmiljølova som gjeld for eksempel arbeidskontrakt, lønnsforhold, arbeidstid, innkvartering eller tryggleik, kan du tipse Arbeidstilsynet her

NAVVed mistanke om trygdesvindel, misbruk av tiltaksordningar eller anna misbruk av velferdsordningar, kan du tipse NAV her

SkatteetatenVed mistanke om manglande innrapportering i a-ordninga, unndraging av skatt, avgifter, svart arbeid eller andre skattemessige avvik, kontakt Skatteetaten her

PolitietVed mistanke om useriøs verksemd i ditt nærmiljø, kan du tipse politiet her, eller ta kontakt med Næringslivkontakten i ditt distrikt

Er situasjonen akutt, ring 112.