Søk tilskudd til elektrifisering av næringstransport

04.06.2020

Bedrifter kan søke om støtte til tilrettelegging av el-varebiler og elektriske lastesykler, og taxisjåfører kan søke støtte til ladestasjon hjemme. 

I desember ble det etter forhandlinger i bystyret bevilget 13 millioner kroner ekstra til arbeidet med Grønn strategi i 2020. Nå er fordelingen av midlene klar, og det settes blant annet av til sammen 6,5 millioner fordelt på tre tilskuddsordninger for grønn mobilitet.

– Tilskuddene skal bidra til å kutte klimagassutslipp, styrke klimabudsjettet i kommunen og gi både næringsliv og enkeltpersoner insentiver til å velge klima- og miljøvennlige løsninger, forteller klimabyråd Thor Haakon Bakke.

Elektrifisering av næringstransport
Ordningen som gir støtte til initiativ som bidrar til elektrifisering av næringstransport er på 2 millioner kroner. Næringsdrivende kan søke tilskudd til tre ulike typer innkjøp. På Innbyggerhjelpen finner du mer informasjon om:

  • Kjøp og montering av ladestasjon for eltaxi hjemme hos taxisjåfører

  • Oppgradering og etablering av ladeinfrastruktur for el-varebiler i bedrifter

  • Kjøp av elektriske lastesykler for bedrifter

- Mye næringstransport kan elektrifiseres. Målet med tilskuddsordningen til taxisjåfører er å gjøre det lettere å gå til anskaffelse og eie eltaxi, forklarer byråden.

Les mer om ordningen på Bergen kommunes hjemmeside