Nytt medlem: Greentech Innovators AS

12.06.2020

Greentech Innovators AS jobber med sirkulær bioøkonomi. Vi skal sikre en mer bærekraftig håndtering og gjenbruk av organisk avfall, som f.eks. matavfall og slam fra fiskeoppdrett. Vår visjon er å gi avfall en verdi.

Alt organisk avfall kan i teorien omgjøres til organisk gjødsel, og i vårt tilfelle skal vi benytte denne gjødselen som innsatsfaktor for dyrking av mikroalger, gjennom vårt datterselskap AlgaePro AS. Mikroalger kan ha mange anvendelser, bl. annet som nærings- og Omega 3-rike tilsetningsstoffer i fôr til oppdrettsindustrien.

Våre løsninger bidrar til reduserte klimautslipp på flere nivåer. Ved å gjenbruke organisk avfall hindrer man at dette blir kjørt på fyllinger hvor det står for skadelige utslipp av metangass. Alternativt blir matavfall sendt til forbrenning, noe som er en lite energieffektiv måte å behandle organisk avfall på. I tillegg til organisk avfall vil vi også gjenbruke CO2 og varmt spillvann fra industrien som innsatsfaktor for dyrking av mikroalger.

I Bergen samarbeider vi med bl. annet med BIR, VIS Innovasjon, NCE Seafood Innovation og NORCE.

Les mer på Greentech Innovators og AlgaePro sine nettsteder, og følg AlgaePro på Facebook og LinkedIn

www.greentechinnovators.no
www.algaepro.no