Masterkurs Business and Human Rights

26.06.2020

Verden trenger flere selskaper som effektivt kan adressere menneskerettighetsproblemer i sin globale virksomhet og langs hele forsyningskjeden. Forventningene til næringslivet om å sikre ansvarlig forretningsdrift øker, og lover som pålegger næringslivet å gjøre aktsomhetsvurderinger er under utvikling. Stadig flere selskaper velger å styrke kompetansen på menneskerettigheter i bedriften. Nå kan du og dine kolleger søke på masterkurset for høstsemesteret 2020 i Bergen!

Masterkurset er utviklet av Raftostiftelsen i samarbeid med Institutt for sammenliknende politikk (UiB) og Institute for Human Rights and Business: Business and Human Rights – Implementing the Responsibility to Respect.

Vi har lagt vekt på at kurset skal gi relevant praktisk kompetanse, og vi har en solid rekke internasjonalt anerkjente forelesere og eksperter fra FN, OECD, staten, næringslivet, akademia, sivilsamfunnsorganisasjoner mv. Flere Raftoprismottakere bidrar med sin kompetanse. 

Masterkurset utforsker koblingen mellom brudd på menneskerettigheter og næringsliv og gir innsikt i bruk av internasjonale standarder som FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

HER KAN DU SE EN VIDEO FRA KURSET! 

Masterkurset gir 15 studiepoeng, og forelesningene går over tre helger. Det legges opp til at alle forelesningene går digitalt. Om mulig blir det en kurssamling i Bergen i november. Undervisningsspråk er engelsk.


Kurshelgene er 
25.-27. september, 23. -25. oktober og 20.-22. november 2020. Kursavgift er NOK 19.000.

LAST NED INFORMASJONFOLDEREN OM KURSET, OG MELD DEG PÅ HER

Link til Raftos side om kurset, trykk her.