Nytt medlem: Farvatn

11.05.2020

Farvatn er et familieeid investeringsselskap. Vår ambisjon er å bevare og øke vår kapitalbase samtidig som vi etterlater et positivt fotavtrykk.

Vi leter kontinuerlig etter nye investeringsmuligheter med attraktiv risikojustert avkastningsforventning og en bærekraftig profil. Vi søker å rette kapitalen vår mot eksepsjonelle ideer, teams og partnere

Vi investerer på tvers av en rekke aktivaklasser, inkludert eiendom, shipping, private equity, aksjer, obligasjoner og venture

Vi har en lang og stolt historie bygget på gjensidig tillit, partnerskapsmentalitet og evnen til å være kontrær - verdier som er dypt forankret i Farvatn-kulturen i dag

Vårt langsiktige eierskap gir oss høy grad av fleksibilitet til å se på ulike strukturer og investeringsformer. Vi foretrekker alltid å investere med likesinnede partnere. 

Les mer om Farvatn på deres nettside