Make it your business

18.05.2020

Verden er i endring. Vi må tilpasse oss. Vi må samarbeide, og vi må ta de valgene som skaper et bærekraftig samfunn. Lær deg verktøyene nå!
Kunnskap har aldri vært viktigere. Det skaper muligheter for det vi skal gjøre i dag. Og i morgen.

Verden endrer seg stadig raskere. Det kan oppleves utfordrende, men gjør utvikling og innovasjon mulig. Endring åpner for nye ideer, initiativ og muligheter for et bærekraftig samfunn. Og her står kunnskap sentralt.

Bærekraft krever ny innsikt og vilje til å søke bedre løsninger. Det handler om å vise ansvarlighet, overfor enkeltmennesker og samfunn. Det handler om å ta kloke avgjørelser for jorda vår, her og nå, og for fremtiden. Men for å kunne gjøre det, må vi forstå hvordan alt henger sammen og påvirker hverandre.

Vi må være modige, men varsomme. Vi må innovere, men bevare det som er bra. Vi må ha kunnskap til å se de ulike perspektivene, ta diskusjonene og valgene som fremmer et bærekraftig samfunn.

Handelshøyskolen BI tilbyr gratis webinarer i uke 22. Les mer og meld deg på her