BI med kursserie Digital forretningsforståelse

05.05.2020

BI har utviklet et helt nytt kurskonsept hvor man kan plukke høyaktuelle temaer som passer deg. Kursene er korte, nettbaserte, og tilbys med eller uten eksamen. 


Den digitale transformasjonen
Oppstart 11 mai
Gjennomføres uke 20, 21 og 22


Digital forretningsstrategi
Oppstart 2 juni
Gjennomføres uke 23, 24 og 25


Digital kommunikasjon og sosiale nettverk
Oppstart 10 august
Gjennomføres uke 33, 34 og 35


Kursserie Digital endringsagentForstå digitale muligheter
Oppstart 25 mai
Gjennomføres uke 22, 23 og 24


Digitalt innovasjonsarbeid
Oppstart 10 august
Gjennomføres uke 33, 34 og 35


Digitale endringer
Oppstart 31 august
Gjennomføres uke 36, 37 og 38


Kursserie Bærekraft som konkurransefortrinnBærekraft som forretningsmodell og konkurransekraft
Oppstart 25 mai
Gjennomføres uke 22, 23 og 24


Bærekraftige strategier og innovasjoner
Oppstart 17 august
Gjennomføres uke 34, 35 og 36


Grønn markedsføring og kommunikasjon
Oppstart 14 september
Gjennomføres uke 38, 39 og 40


Kursserie ProsjektledelseProsjektbegrepet og prosjektetablering
Oppstart 11 mai
Gjennomføres Uke 20, 21 og 22


Prosjektplanlegging og prosjektorganisering
Oppstart 8 juni
Gjennomføres uke 24, 25 og 26


Prosjektstyring
Oppstart 10 august
Gjennomføring uke 33, 34 og 35


Kursserie Strategi i praksis
Strategiske analyser
Oppstart 25 mai
Gjennomføres uke 22, 23 og 24


Strategiske valg og forretningsmodeller
Oppstart 10 august
Gjennomføring uke 33, 34 og 35


Strategisk implementering
Oppstart 7 september
Gjennomføring uke 37, 38 og 39