Nytt medlem: Wara AS

14.04.2020

ASW Eiendom (ASWE) er et arbeidsbegrep for eiendomsengasjementet til AS Wara (ASW), basert i Bergen. Selskapet ble stiftet i 2008 av Kenneth Audestad Seim Wara, og har som formål å drive med langsiktig utvikling, drift og utleie av eiendom med hovedfokus på leiligheter og kombinasjonslokaler/næringslokaler.

Vi er et lite foretak - ikke store i hverken antall gårder eller antall kvadratmeter - men vi er dedikerte i våre engasjementer, og investerer med en blanding av sunn fornuft, analyse og hjertet. I dag driftes selskapet av Siri J. S. Wara og Kenneth A. S. Wara, med tilhørende støtteapparat.

Beliggenhet er meget viktig for oss, og alle våre eiendommer kjennetegnes av å ligge i umiddelbar nærhet til alt av sentrumstilbud. Stor innsats legges i å opptre profesjonelt på alle plan, og vi er stolte av å være en tilstedeværende og engasjert huseier. Vi håper å være en bidragsyter til positiv byutvikling fremover i årene som kommer. Våre hjerter brenner for Bergen, og vi er stolte deltagere i frontlinjen om å profilere vår kjære By blant de syv fjell!

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss for en hyggelig, uformell prat!

Les mer om Wara AS og finn kontaktinfo på deres nettside