Vest Politidistrikt har økt informasjonsbehov

20.03.2020

I forbindelse med situasjonen rundt koronautbruddet har politiet behov for god oversikt og informasjon. Foreligger det informasjon i forhold til eventuell endring i kriminalitetsbildet, eksempelvis nedgang, økning eller dreining over på annen type kriminalitet?  

Kontakt Sonja Lund i Vest Politidistrikt
om du har tips. Tlf.: 924 97 728, e-post: Sonja.lund@politiet.no

Datasikkerhet:
Minner om økte tilfeller av forsøk på dataangrep og svindel på nett - Du bør utvise generelt økt årvåkenhet på nett!
Mer utfyllende og oppdatert informasjon:
https://www.nsm.stat.no/NCSC/ncsc-varsler/ncsc-varsel-i-forbindelse-med-koronaviruset/
https://norsis.no/norsis-og-nsr-lanserer-nettside-for-tryggere-hjemmekontor/
https://nettvett.no/korona/

Hvilke kriminelle handlinger og ordensforstyrrelser relatert til korona-utbruddet kan vanskeliggjøre smittevernet?
Brudd på pålegg etter smittevernslovgivningen. Dette kan være:

- Karantenebestemmelser, isolasjon, stenging av virksomhet, møteforbud, Jf. smittevernlovgivningen §§ 4-1. 4-3, 5-2.
- Oppfordringer til handlinger som kan vanskeliggjøre smittevernet
- Oppfordringer til å bryte pålegg etter smittvernloven, invitasjoner til arrangementer som samler mange mennesker etc. Gjerne formidlet via nett/sosiale medier.
- Tyveri/ran av medisinsk materiell
- Angrep rettet mot helsepersonell, helseinstitusjoner eller andre som bidrar i smittevernet
- Spredning av falske nyheter/ sterke meninger/spredning av konspirasjonsteorier som bidrar til frykt eller forvirring.
- Personer/grupper/nettverk som utviser kapasitet/intensjon til å utføre handlinger som kan vanskeliggjøre smittevernet.

Hvilke handlinger relatert til opportunistisk, profittmotivert kriminalitet kan oppstå som resultat av korona-utbruddet?
- Ulike former for bedragerier og ran rettet mot sårbare/desperate mennesker
- Falske tilbud om helsehjelp, falske salg av legemidler etc.
- Personer/grupper/nettverk som utviser kapasitet/intensjon til å utføre handlinger relatert til opportunistisk, profittmotivert kriminalitet relatert til korona-utbruddet.

Hvilke kriminelle hendelser og ordensforstyrrelser som følge av utrygghet, frykt, desperasjon e.l. kan oppstå i forbindelse med korona-utbruddet?
- Utfordringer knyttet til opprettholdelse av ro og orden
- Utagering og opptøyer som følge av sosial uro og generell utrygghet
- Illegal handel
- Kjøp og salg av falske og ekte varer på illegale markeder ("svartebørshandel")
- Hatkriminalitet. For eksempel trakassering, trusler, vold mot personer fra utbruddsområder
- Vold og trusler mot tjenestepersoner, blant annet nødetater og vektertjenester
- Vold i det offentlige rom som følge av desperasjon, psykiske vansker/lidelser, rus osv.