Trond Petter Abrahamsen, Direktør i Framo Services og Kjetel Digre, direktør for drift og feltutvikling i Aker BP. Foto: Lars Petter Larsen/Framo
Trond Petter Abrahamsen, Direktør i Framo Services og Kjetel Digre, direktør for drift og feltutvikling i Aker BP. Foto: Lars Petter Larsen/Framo

Signerer første langvarige smartkontrakt for vedlikehold offshore

06.03.2020

Aker BP og Framo har inngått en langvarig kontrakt for sjøvannsløftepumper hvor kompensasjon er knyttet direkte til oppetid av anlegget. Dette er et viktig skritt i moderniseringen av norsk sokkel.

I 2018 inngikk de to selskapene og teknologiselskapet Cognite et digitalt pilotarbeid for prediktivt vedlikehold av sjøvannsluftepumpene på det Aker BP-opererte Ivar Aasen-feltet. Piloten har vært en stor suksess. Torsdag 5. mars 2020 signerte derfor selskapene en ny vedlikeholdskontrakt som omfatter alle de fem feltsentrene hvor Aker BP er operatør.
- Et stort arbeid er lagt ned av Aker BP og Framo for å etablere en fullverdig smartkontrakt. Kontrakten representerer et stort steg innen digitalisering og prediktivt vedlikehold. Framover vil algoritmer og sensordata hjelpe oss med å øke oppetid og redusere vedlikehold på sjøvannsløftepumpene våre, sier direktør for drift og feltutvikling Kjetel Digre i Aker BP.

Den nye smartkontrakten har en varighet på seks år med opsjon på ytterligere seks år til. Dette er en videreføring av pilotkontrakten Aker BP, pumpeleverandøren Framo og teknologiselskapet Cognite signerte under ONS i 2018. Det er en milepæl når Aker BP og Framo nå tar det digitale pilotarbeidet videre til et langvarig samarbeid gjennom Aker BPs smartkontraktskonsept. Smartkontrakter er ytelsesbaserte avtalemodeller, hvor kompensering er avhengig av systemenes pålitelighet og ytelse.

- Samarbeid med Cognite, samt deling av data, har vært essensielt for å komme fram til både algoritmer, digitale tavler og en insentivmodell som sikrer verdi både for Aker BP og Framo. Denne måten å jobbe på er i tråd med Aker BPs strategi der vi sammen med strategiske partnere skaper økt verdi, sier Digre i Aker BP.
Siden den første smartkontrakten ble signert for halvannet år siden har store mengder data blitt sendt tilbake til fastlandet. Dette ble starten på et helt nytt samarbeid hvor Aker BP, Framo og Cognite har jobbet sammen i et felles prosjektteam. Det er nå utviklet digitale tavler basert på sensordata fra Cognite Data Fusion (CDF) og algoritmer av Framo. Disse er det sammen forhandlet en egen insentivmodell rundt.

- Å basere kontraktsmodeller på sanntidsdata har vært upløyd mark. Med frigjøringen av datastrømmene har Framo kunne predikere tilstanden på utstyret, forutse hva som vil skje med pumpene frem i tid og igjen kunne planlegge effektivt vedlikehold. Sammen med Aker BP har vi endret den tradisjonelle tilnærmingen til vedlikehold. Nå viderefører vi dette samarbeidet fremover og over på de andre feltene, sier Trond Petter Abrahamsen, direktør i Framo Services AS.Aker BP
Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP har en balansert portefølje og er operatør for feltsentrene Valhall, Ula, Ivar Aasen, Alvheim og Skarv. Selskapet har hovedkontor på Fornebu utenfor Oslo og kontorer i Stavanger, Trondheim, Harstad og Sandnessjøen. Selskapet har vel 1700 ansatte. www.akerbp.com

Framo
Etablert i 1938 og er i dag en verdensledende leverandør av høykvalitets pumpesystemer til både global shipping og offshore-industri. Selskapet med totalt 1200 ansatte har hovedkontor på Askøy utenfor Bergen og åtte utekontorer. Leverandøren har lokal produksjon av utstyret på tre ulike fabrikker i bergensområdet. www.framo.com
For mer informasjon:

Geir Helgesen, Marketing and Communication Manager i Framo
Direkte: +4755999044
Mobil: +4748040040
E-Mail: gh@framo.no