Nytt medlem: Sense Personell

03.03.2020

Sense Personell er et lokalt basert bemanningsselskap som har perfect match som mål for sin virksomhet.

Derfor er engasjement for våre kunder og ansatte sammen med kvalitet og tett oppfølging våre viktigste verdier. Vi leverer løsninger innen et bredt spekter av fagområder, som blant annet leverer personell til følgende bransjer: Lager / Logistikk / Distribusjon / Produksjon / Bygg & Anlegg / Økonomi og Administrasjon.

Perfect match er vårt mål og vår suksessfaktor. Derfor vil Sense Personell gjøre sitt ytterste for at våre kunder skal være fornøyd. Engasjement for våre kunder og ansatte sammen med kvalitet og tett oppfølging er våre viktigste verdier.

Som bemanningsbyrå er vi opptatt av å tilby vel kvalifisert personell til våre kunder. Dette er en krevende og viktig oppgave. For å oppnå dette skal vi være engasjert og opptatt av våre kunder og ansatte, vi skal være gode på å følge opp våre kunder og ansatte og alle sammen skal vi være opptatt av kvalitet. Derfor er våre viktigste verdier:

Engasjement – Tett oppfølging – Kvalitet

 

Les mer om Sense Personell på deres nettside