Ansatte ved Kunsthall 3,14 er f. v. Gitte Sætre, Malin Barth og Monique Mossefinn.
Ansatte ved Kunsthall 3,14 er f. v. Gitte Sætre, Malin Barth og Monique Mossefinn.

Nytt medlem: Kunsthall 3,14

04.03.2020

Kunsthall 3,14 sitt fokus er å se på, undersøke og fremme interesse for vårt lokale og globale samfunn gjennom samtidskunsten, utstillingsprosjektene og vårt sideprogram av diskursive sammenkomster.

Kunstnerne tilknyttet Kunsthall 3,14s program er oppriktig opptatt av saker som retter søkelys på blant annet eskalerende sosiale og politiske spenninger, og trusler mot helse og infrastruktur i et forandrende klima.

Kunsthall 3,14 ønsker å ha en tydelig stemme, bidra til samfunnsdebatten, gi rom for ulike synspunkter og politiske ståsteder, men ikke minst ønsker vi å løfte frem og fortelle de parallelle historiene gjennom samtidskunst av internasjonalt format.

Vi er gratis for publikum og åpner også dørene utenom åpningstid for omvisninger og samenkomster hvor kunsten er et naturlig samlingspunkt for sosialt samvær og samtale.

Les mer om Kunsthall 3,14 på deres nettside 

Fra BergenUPs seanse hos Kunsthall 3,14 den 16. januar