Behov for kriseledelse med god situasjonsforståelse og oversikt?

18.03.2020

Idevekst tilbyr uforpliktende gratis bistand (ca 1 time) til bedrifter for å komme i gang med risikoanalyser av egen virksomhet ifm situasjonen med Covid-19.

Spredningen av Coronaviruset har for alvor satt sitt preg på all aktivitet i Norge og i land vi samarbeider tett med. Situasjonen krever at bedriftene tenker nøye gjennom hva denne situasjonen betyr for de ansatte og bedriften på kort-, mellom- og lang sikt. Dette er en helt ny utfordring som stiller særlige krav til leder og ledergruppen. Det er helt avgjørende at leder og ledergruppen raskt kommer på banen med tiltak både på kort og lang sikt.

Idévekst Energi AS ønsker å ta samfunnsansvar ved å ta del i oppfordringen fra Erna om «at nå må vi stå sammen og hjelpe hverandre». Vi tilbyr derfor gratis bistand (ca 1 time) til ledelsen for å komme i gang med analysen og risikovurderingene for egen virksomhet.

Spørsmålene er mange, eksempelvis:

Hva må skje nå?
Hva må skje kommende uke?
Hvordan håndterer vi situasjonen i et 2-3 måneders perspektiv?
Hvordan vil dette påvirke 2020-regnskapet for virksomheten?
Hvordan skal vi oppfylle vårt ansvar som arbeidsgiver, leverandør og kunde?
Hvilke juridiske utfordringer kan vi stå overfor?

Idévekst Energi AS har etablert eget beredskapsteam som vi stiller til disposisjon for medlemsbedriftene i Bergen Næringsråd for å komme i gang med det krevende arbeidet i din virksomhet.

www.idevekst.com 

Kontaktinfo:
T: +47 468 98 450    E: jorgen.lorentz@idevekst.com
T: +47 970 86 496    E: janfrederik.namtvedt@idevekst.com
T: + 47 913 21 225   E: asle.lygre@idevekst.com

Cecilie  Sælen
Cecilie Sælen
Ressursgruppeleder