Nytt medlem: Citius Data AS

07.01.2020

Citius Data leverer praktisk rådgivning og forvaltning av IT funksjonen for små og mellomstore selskaper, foreninger og lag, etter all-inclusive prinsippet.

Våre tjenester garanterer for riktig verktøy, rett lisensiering og sikkerhet for data og oppetid, alt uten uforutsette kostnader. I skyen så vel som i byen.

Rasjonelt, funksjonelt, og uten fiksfakserier.

Vår virksomhet inkluderer også eierskap i datasikkerhetsselskapet BackupBanken og datautstyrsbutikken datatec.no