Velkommen til Bergensbanekonferansen

07.10.2019

Er du glad i Bergensbanen - og ser dens betydning for næringsutvikling langs traseen? 

Det gjør vi. Bergensbanen runder sitt 110 driftsår og er mer aktuell enn noensinne. Sammen med Fleischer´s hotel inviterer vi derfor til Bergensbanekonferanse med festmiddag.
Meld deg på her

Tid og sted:        Onsdag 27. november på Fleischer’s Hotel
Tema:                  Fortidens, nåtidens og fremtidens muligheter langs Bergensbanen
Konferansier:    Arne Hjeltnes
Arrangør:            Fleischer’s Hotel og Forum Nye Bergensbanen

Bergensbanekonferansen er en partipolitisk nøytral arena, hvor politikere, fagpersoner, næringsdrivende og meningsbærere møtes til beste for Bergensbanen og dens fremtid.

På talerlisten står blant andre Statssekretær Sveinung Rotevatn fra Klima og Miljødepartementet, stortingspolitikere, fylkespolitikere og ordførere langs Bergensbanen. Nils Henrik Geitle fra De Historiske, Kjetil Smørås fra De bergenske, Synne Homble fra Vy, Astrid Bergsmål fra Virke. Prosjektdirektør i BaneNor, Hans Egil Larsen vil ta oss gjennom de to største prosjektene langs banen; Ny vei- og bane Bergen- Voss (K5), Ringeriksbanen og E16, Oslo – Hønefoss (FRE16).

Konferansen avrundes som seg hør og bør med historisk festmiddag på Fleischer's Hotel, hvor åpningen av Bergensbanen ble markert samme dato i 1909.

Arne og Sjur Hjeltnes underholder under festmiddagen.

Følg oppdatering av program og meny på Facebook


Vi gleder oss til å se deg på Voss!