Nytt medlem: Mediebruket

07.10.2019

Mediebruket AS utvikler verktøy til bruk på internett. Vi er eksperter på skreddersydd utvikling og drift av digitale løsninger – fra de enkleste nettsider, eller hjemmesider om du vil, til avanserte logistikk- og kundebehandlingssystem, og løsninger for søknadsbehandling til både private og offentlige innkjøpere.

Selskapet Mediebruket vart starta i 2009 og har vore kåra som Gaselle-bedrift av Dagens Næringsliv. Selskapet har kontorer i Bergen sentrum og i Førde.

Utviklarane i Mediebruket har tung kompetanse innan webutvikling, og har laga fleire hundre store og små nettverktøy, nettstadar og andre digitale løysingar. Dei er til ei kvar tid oppdaterte på dei nyaste teknologiane, krava og trendane. Prosjektleiarane våre har lang erfaring som nettredaktørar og internettansvarlege, og veit akkurat kva som skal til for at du skal få eit godt digitalverktøy.

Les mer om Mediebruket på deres nettside www.mediebruket.no