Bildetekst: Jacob Svendsen (t.v.) og Navnit Kaur, programledere i Bergen.
Bildetekst: Jacob Svendsen (t.v.) og Navnit Kaur, programledere i Bergen.

Mangfoldsrådgiverne

22.10.2019

- Vi kobler unge med minoritetsbakgrunn med frivillige mentorer fra bedrifter og lokalsamfunnet, sier Navnit Kaur i Catalysts.

Catalysts driver 6 måneder lange styrkebaserte mentorprogram med visjon om å skape et mer inkluderende samfunn, én relasjon av gangen.

- Vi ønsker å tilføre mangfoldskompetanse til næringslivet og det offentlige i Bergen fordi det bidrar til økt produktivitet, innovasjon og trivsel på arbeidsplassen, utdyper Kaur.

Storebrand, EY, NRK og Nordic Choice er blant selskapene som har deltatt i bedriftsprogrammet til Catalysts. I bedriftsprogrammene engasjeres ansatte i rollen som mentor for ungdom med minoritetsbakgrunn. Unge med mentorer har større sannsynlighet for å lykkes med skole, karriere og bli en aktiv bidragsyter i lokalsamfunnet mener Catalysts.

Catalysts er tilstede i Oslo, Bergen, Akershus og Østfold. I 2018 nådde de ut til 960 ungdommer med mentorprogram, foredrag og sosialeaktiviteter. Catalysts genererte 1635 frivillige timer i 2018.

Les mer på: www.catalysts.no