Adm. dir. i Fana Sparebank, Lisbet K. Nærø
Adm. dir. i Fana Sparebank, Lisbet K. Nærø

Signerte avtale med FN

26.09.2019

NEW YORK: Flere av våre medlemmer signerte i helgen en avtale med FN om bærekraftig og ansvarlig bankdrift. Avtalen er betydningsfull, fordi den tar oss et stort sprang i riktig retning.

Prinsippene for bærekraftig og ansvarlig bankdrift ble lansert søndag 21. september av FNs generalsekretær Antonio Guterres. 130 banker fra hele verden signerte, deriblant fire av våre medlemmer. Fana Sparebank, Sparebank 1 SR-bank, Sparebanken Vest og Dnb var blant de norske som gikk inn og forpliktet seg til FNs seks prinsipper som i følge generalsekretæren skal ta oss ut av den grå økonomien og inn i den grønne.

Les mer: Principles for Responsible Banking. 

- Dette er veldig verdifulle signaturer, sa generalsekretær Antonio Guterres under den offisielle signeringen.

Bankene representerer totalt 1/3 av verdens bankindustri og en verdi på svimlende 47 billioner USD tilsvarende cirka 470.000 milliarder NOK. 

Næringslivet skaper fremdrift

- Jeg stoler på at privat næringsliv vil støtte denne ambisiøse planen. For å være ærlig så ser jeg flere og flere eksempler på at det er privatsektoren som ligger lengst fremme i forhold til initiativ og løsninger på klimatrusselen, det er myndighetene som holder tilbake. Dette er et forhold hvor det er det private næringsliv som skaper fremdriften, dette er ekstremt viktig, ikke bare i forhold til å stoppe klimaendringene, men for alle FNs bærekraftsmål. Banker verden over bør satse på grønn økonomi, det gir mening fra alle ståsted, den grå økonomien har virkelig ingen fremtid, konstaterte generalsekretær Antonio Guterres før bankene signerte.

(Generalsekretær i FN, Antonio Guterres)

Banknæringen totalt representerer 2/3 av all global finans og 90% i utviklingsland, og det er særlig her en har de største utfordringene i forhold til å nå bærekraftsmålene.

Guterres ba bankene legge så ambisiøse planer som mulig innenfor tre hovedområder. Det første var å tilrettelegge for at privat næringsliv opererer på linje med bærekraftsmålene, det andre å støtte opp om likestilling mellom kjønnene ved blant annet å prioritere lån til bedrifter eid av kvinner, sørge for at man er likt representert der en opererer og det tredje, og viktigste - å investere i tiltak som vil stoppe klimaendringene og ta ut investeringer fra fossilt brensel og forurensing generelt.

Små og store banker

- Fana Sparebank er jo en mygg i det store bildet, men jeg er overbevist om at en må begynne lokalt for å få til globale løsninger. Dette er en avtale som vi ønsker å gå aktivt inn i, opplyser administrerende direktør i Fana Sparebank, Lisbet K. Nærø.

Fana Sparebank var den eneste norske banken som i tillegg til å signere på prinsippene om ansvarlig bankdrift, også forpliktet seg til en egen handlingsplan, som blant annet inkluderer at banken må rapportere årlig til FN om tiltak som blir gjennomført.

- Olje og gass er viktig for Norge, denne formen for energi kommer vi til å måtte forholde oss til, også i fremtiden, enten man liker det eller ikke, forteller styreleder i Dnb, Olaug Svarva. - Vi ser at det er innenfor de store energiselskapene en har teknologi, kompetanse og ressurser til å investere i andre former for energi, se bare på Equinor sin havvind-satsing her i New York.

- Vi i Dnb ønsker å bidra til en positiv utvikling, men når det kommer til energi i form av olje og gass så står vi overfor noen dilemmaer og utfordringer. For å lykkes med prinsippene om ansvarlig bankdrift må vi snakke åpent om disse dilemmaene. Vi må ha to tanker i hodet samtidig.

- Dnb vil fortsatt være en del av energi, i form av olje og gass-markedet i fremtiden, dette er viktig for videre utvikling av samfunnet vårt. Vi har imidlertid en klar målsetting om å øke vår låneandel i fornybar energi og infrastruktur med 25 milliarder dollar innen 2025. 

Styreleder i Dnb, Olaug Svartva og adm. dir i Fana Sparebank, Lisbet K. Nærø(Styreleder i Dnb, Olaug Svarva og adm.dir. i Fana Sparebank, Lisbet K. Nærø)

Leder for initiativet, Simone Dettling i UNEP FI mener små og middelstore banker spiller en viktig rolle. 

- Lokale banker har unik kjennskap og en veldig god forståelse for hva som trengs lokalt og hva de relevante utfordringene er. Dette kan bidra til effektivitet innenfor det å skape innovative løsninger som lett kan oppskaleres globalt. Det viktigste her er at bankene utvikler en bedre forståelse, både internt og ekstern, for hva som faktisk trengs av tiltak innen finans for at vi skal nå FNs bærekraftsmål.

Her kan du se film av generalsekretær Antonio Guterres’ oppfordring til banknæringen.