Cramos utleiesenter på Haukås i Bergen
Cramos utleiesenter på Haukås i Bergen

Nytt medlem: CRAMO

10.09.2019

Hos Cramo kan du leie maskiner og utstyr til store og små byggeprosjekter. Vi har alt fra lift og brakke til store og små bygg- og anleggsmaskiner.
Du kan også kjøpe en rekke varer og tilbehør på våre avdelinger. 

Ledende i Europa
Cramo tilbyr kundetilpassede helhetsløsninger for bygg- og anleggsindustriens, offentlig sektors og øvrig næringslivs behov for maskiner, utstyr og flyttbare lokaler. Dette gjør vi ved å leie ut et komplett sortiment av produkter sammen med service og salg.

Cramos avdelingsnettverk med 300 avdelinger tilbyr et bredt spekter av produkter og leieløsninger tilpasset det lokale behov. Med over 230.000 enheter og over 150.000 kunder, leverer Cramo til bygg- og anleggsmarkedet, produksjonsindustrien, offentlig sektor og til private kunder i Norden og Sentral- og Øst-Europa. Cramo-gruppen er ledende i Europa på leieløsninger i de nevnte markeder.


Bærekraftsmål og samfunnsansvar


- Vi ønsker å lede an i utviklingen av delingsøkonomien ved å dele og bruke ressursene enkelt og effektivt. Det er vårt samfunnsansvar å bry oss om alle våre kunder og samarbeidspartnere.

- Vårt syn på bærekraftig virksomhet betyr at vi er forpliktet til å kontinuerlig jobbe for å bli bedre på alle tre områder for bærekraftig utvikling - økonomisk, miljømessig og samfunnsansvar. Vi gjør dette ved å fokusere på tiltak som er vesentlige og skaper verdier for alle våre interessenter.

- Vårt samfunnsansvarprogram, Cramo Care, sammen med våre etiske retningslinjer, danner rammeverket for å koordinere og overvåke alt arbeid med bærekraft i Cramo.

- Våre bærekraftsmål inkluderer høy troverdighet for våre produkter, tjenester og forretningsetikk, en attraktivt, trygg og ikke-diskriminerende arbeidsplass samt begrenset miljøpåvirkning fra egen virksomhet og produktene vi leier ut.

Les mer om Cramo på deres nettside