Framo AquaStream plasseres midt i merden og pumper opp vann fra 20-25 meters dyp. Pumpesystemet skifter ut vann tilsvarende 2 svømmebasseng hvert minutt, og gir laksen optimale forhold inne i selve merden. Ill: Framo Innovation
Framo AquaStream plasseres midt i merden og pumper opp vann fra 20-25 meters dyp. Pumpesystemet skifter ut vann tilsvarende 2 svømmebasseng hvert minutt, og gir laksen optimale forhold inne i selve merden. Ill: Framo Innovation

Framo lanserer banebrytende pumpesystem for oppdrettsnæringen

20.08.2019

Framo Innovation lanserer nå pumpesystemet Framo AquaStream som vil være et viktig bidrag til bedre fiskevelferd, økt vekst og lavere dødelighet i merdene.

- Oppdrettere som benytter luseskjørt har ofte behov for bedre vannkvalitet i merdene, særlig på lokaliteter med lite naturlig vannstrøm. Vårt kraftige og spesialdesignede pumpesystem dekker dette behovet ved å flytte mer vann og distribuere det bedre enn dagens systemer, sier salgssjef Terje Ljones i Framo Innovation.

Framo AquaStream gir laksen optimale forhold inne i selve merden. 

Luseskjørtene holder lakselusen unna, men konsekvensen er at vannsirkulasjonen og oksygeninnholdet i vannet kan forringes. Jo dypere luseskjørtet står, desto mindre vann blir skiftet ut. Det kan føre til lavere fórinntak og høyere fiskedødelighet med potensielt store økonomiske konsekvenser for oppdretterne.
 

Bedre tilvekst
Framo AquaStream plasseres midt i merden og pumper opp vann fra 20-25 meters dyp – under beltet der lakselus og alger oppholder seg. Det friske, oksygenrike vannet pumpes så ut i merdene, og skaper sirkulasjon i hele vannsøylen under luseskjørtet. Dette er det ingen andre systemer som gjør i dag. Framo AquaStream skifter ut vann tilsvarende 2 svømmebasseng hvert minutt.

- Systemet er optimalt på stille, varme sommerdager og når oksygennivået synker under fiskens trivselsnivå. Om vinteren når overflatetemperaturen i vannet nærmer seg null grader, slutter fisken praktisk talt å ta til seg næring. Dermed blir også veksten begrenset. Ved å tilføre oksygenrikt vann med en stabil temperatur på 7-8 grader forbedres fiskens appetitt og vekst, sier Ljones.

Framo Innovation samarbeider tett med oppdrettere og Norwegian Weather Protection for å utvikle Framo AquaStream-systemet. - Vi er best på pumpeteknologi, oppdretterne er best på oppdrett. Pumpesystemet er skalatestet i lab og fullskalatestet i dokk hos Framo med gode resultater. Nå skal teknologien testes ut hos to oppdrettsselskaper, forteller Terje Ljones.

Gjennomtestet teknologi

Nyetablerte Framo Innovation har 15 ansatte, men over 1000 personer i ryggen.
- Vi er en industripartner med store muskler. Vi har utviklet, installert og vedlikeholdt pumpesystemer på flere tusen tankskip og på olje- og gassinstallasjoner gjennom et halvt århundre. Vi er eksperter på dykkede pumpesystem, har et solid serviceapparat og systemer for digital styring og fjernovervåking. Alt dette tar vi nå med oss inn i havbruksbransjen, sier Terje Ljones.

 

Fakta Framo  

  • Framo AS er en ledende produsent av pumpesystemer for kjemikalietankmarkedet, olje & gass-industrien og pumper for bruk ved oljevern.

  • Framo ble etablert i 1938 og har i dag hovedkontor i Bergen, fabrikker i Fusa, på Flatøy og Holsnøy, samt 8 servicestasjoner på tre kontinenter.

  • Framo Innovation ble etablert januar 2018 for å finne nye markeder for Framo sin dykkede pumpeteknologi.

  • Framo har produksjon av alle våre produkter i egne fabrikker i Hordaland, laboratorier og fullskala prøvestandarder, i tillegg til egen dokk for systemtestingen.

  • Innovasjonsavdelingen Framo Innovation har 15 ansatte. Totalt i Framo AS er det ca. 1300 ansatte, hvorav rundt 1100 arbeider i Norge.

  • Framo AS er en del av Alfa Laval-konsernet og Bergen er hovedkontor for marine pumpesystemer. Alle Framoprodukter blir solgt og vedlikeholdt av Framo AS.

 

Kontakt

Salgssjef Terje Ljones i Framo Innovation
Mobil: +4792846167
Epost: tlj@framo.no 

www.framo.com