Flere unge kvinner velger industri

07.08.2019

Framo i Fusa er en av hjørnesteinsbedriftene lokalt. Allerede på videregående får elevene praksis og kjennskap til bedriften, og andelen kvinner i industrien øker. 

- Marineavdelingen til Framo på Fusa har 410 ansatte, og for tiden har vi i tillegg innleid arbeidskraft pga behov for økt kapasitet, forteller adm. dir. Bengt Holme. Den 27 år gamle bedriften ble kjøpt opp i 2014, og fremstår som en bunnsolid og viktig aktør for både Os og Fusa kommuner, som neste år slår seg sammen til Bjørnafjorden kommune. 

I hovedsak produserer bedriften cargo-pumpesystemer til kjemikalieskip, produkt-tankere og til flytende produksjonsskip. Av de som arbeider her er cirka femti prosent fra Fusa og femti prosent fra Os. - Vi har mange unge som går i lære, cirka femti lærlinger her på Fusa, fordelt på YS- og TAF-lærlinger, det vil si de begynner like etter ungdomsskolen og at vi samarbeider videre med Fusa Videregående skole, det er en god form for rekruttering, forteller Holme. 

Videre finnes det utdanningsmuligheter med bachelor- eller masterutdanning med støtte fra bedriften. Når man kommer tilbake kan man gjøre videre karriere i Framo. 

Framo har stor effekt på lokalsamfunnet og er i dag en viktig arbeidsplass. Tilgang på tomteareal, men ikke minst distriktsmidler var avgjørende for at Framo ble etablert i Fusa i sin tid. Bedriften ligger like ved Venjaneset og har egen dypvannskai. - Vi kan shippe direkte herfra, uten å gå via Bergen, det er en stor fordel, en gang i uken kommer det containerskip her og henter utstyr som vi leverer direkte til vårt marked, opplyser Holme (bildet under). 

Adm. direktør i Framo Fusa, Bengt Holme

Mennesket viktigst - også i fremtiden

- Fremover vil vi videreutvikle produktene våre, sikre at vi opprettholder kvalitet, både på selve produktet og tjenestene vi yter, i tillegg skal vi fortsette å levere upåklagelig service innenfor alt vi leverer, sier Holme. 

- Mennesket er viktigst. Roboter og automatisering kan vi bruke for å få høy og forbedret kvalitet og repeterbarhet, men mennesket er den viktigste ressursen i bedriften, forteller han. 

Framo har også en stor utviklingsavdeling for å videreutvikle produktene og for å være ledende innen sin bransje, bedriften har også en egen innovasjonsavdeling som ser på mulighet for å lage andre produkter, eller få eksisterende produkter inn i andre markeder. 

TAF-ordningen som tilbyr opplæring gjennom praksis i bedriften er verdifull for Framo. De lærer sine ansatte å kjenne og lærlinger og ansatte opparbeider seg unik kompetanse ved at begge parter tenker langsiktig. Dette er med på å opprettholde kvalitet og effektivitet i produksjonen.

- Vi har en økende andel kvinner blant lærlingene, i de senere år har vi også ansatt flere kvinner både i produksjons-, utviklings- og metodeprossessavdelingen. Vi opplever at det er en trend som er på oppadgående, i hvert fall her hos oss, avslutter Holme.