Nytt medlem: Aleris

27.05.2019

Aleris er Norges ledende private helseforetak med et landsdekkende tilbud av sykehus- og røntgentjenester.

Virksomheten dekker de fleste medisinske fagområder - og vårt mål er å tilby helhetlige pasientforløp fra diagnostikk til behandling, både på vegne av det offentlige og til private pasienter.
I Norge er vi 1100 medarbeidere fordelt på 14 sykehus og 14 røntgenavdelinger. Aleris omsetter i Norge for 1,5 milliarder i året.

Vi er en del av Aleris-konsernet som er det største private helseforetaket i Skandinavia.

Les mer om Aleris her