Til venstre daglig leder i ArkiVest Terje Haram, med Marie Fløystad Dahl fra Bergen Næringsråd og rådgiver i Bergen byarkiv Birger Haugdal
Til venstre daglig leder i ArkiVest Terje Haram, med Marie Fløystad Dahl fra Bergen Næringsråd og rådgiver i Bergen byarkiv Birger Haugdal

Et dypdykk i Bergens historie

19.03.2019

Dypt inne i fjellet i Kalfaret finnes et arkiv med store historiske verdier. Nå skal sjømatnæringens historie og utvikling dokumenteres gjennom Norsk sjømatarkiv.

Dårlig dokumentert bransje
Sjømatnæringen er en bransje i vekst som involverer en stor del av landet vårt, både folk og kommuner. Dette er Norges nest mest innbringende bransje (etter olje og gass) og næringen har hatt en eventyrlig vekst fra starten av 1900-talet frem til i dag. - Men denne næringen er fryktelig dårlig dokumentert, nesten bare ført i pennen av det offentlige, og dette er problematisk fra et historikerperspektiv, seier Terje Haram, leder av ArkiVest og prosjektansvarlig for Norsk sjømatarkiv. Norsk sjømatarkiv er derfor etablert for å sikre de mest sentrale arkivene for framtiden, både med tanke på bransjens eget bruk, forsking og kulturformidling. Norsk sjømatarkiv omfatter både havbruk, villfiske og leverandørindustrien med tilhørende organisasjoner.

Sparte Equinor for millioner
Å ta vare på historiske materiale er en viktig del av en bedrifts identitet, og gamle dokumenter kan få uventet aktualitet. Terje Haram forteller at han for noen år siden ble ringt opp av Equinor som trengte eldre, tekniske tegninger av oljeriggen Gullfaks som lå i arkivet hos ArkiVest. – Du kan få 30 mann opp til Bergen i morgen om du trenger!, fikk Haram til svar da han sa det kunne ta noen timer å lete fram disse dokumentene. Viktigheten av å få materialet var enorm for Equinor, som ville tapt store summer om ikke tegningene var arkivert.

Næringslivets historie arkiveres
ArkiVest har tatt imot over 5.000 hyllemeter arkivmateriale fra nærmere 150 medlemmer. Om det er ønsket blir arkivet holdt privat, og det er kun bedriften selv som bestemmer hvem som skal ha tilgang til materiale. Bedrifter som Hansa Borg Bryggeri, Den Nationale Scene og Sportsklubben Brann har alle arkivert sine historiske materialer.   


Om ArkiVest:

ArkiVest, tidlegare Stiftelsen Lokalhistorisk Arkiv i Bergen (LAB) hjelper organisasjonar og privatpersonar i Bergen med å oppbevare og formidle sine historiske arkiv.

Stiftet i 1987 som et samarbeidsorgan mellom organisasjons- og næringslivet i Bergen og Bergen kommune.

Kontor- og depotfellesskap med Bergen Byarkiv og Interkommunalt Arkiv i Hordaland.

Les mer om Arkiv Vest på deres nettside her