Entro Avd Bergen: fra venstre, Guro Tveit, Håvard Moster, Alice Tellnes, Sofie Osbeck og Morten Lunde (Mathias Pedersen og Gard Morken var dessverre ikke tilstede da bildet ble tatt)
Entro Avd Bergen: fra venstre, Guro Tveit, Håvard Moster, Alice Tellnes, Sofie Osbeck og Morten Lunde (Mathias Pedersen og Gard Morken var dessverre ikke tilstede da bildet ble tatt)

Energi- og miljøtiltak lønner seg

26.03.2019

Entros kunder har mindre klimagassutslipp enn andre og får mer ut av mindre ressurser. – Vår jobb er å hjelpe kundene våre til både å bli mer bærekraftige og mer lønnsomme, sier avdelingsleder for Entro i Bergen, Sofie Osbeck.

Da Entro ble etablert på 1990 tallet var det mange virksomheter som stilte spørsmål om «hvorfor» det er viktig å spare energi og redusere klimagassutslipp. I dag er spørsmålet «hvordan». Entros 55 medarbeidere, hvorav 7 sitter i Bergen, har som jobb å hjelpe din virksomhet nettopp å finne ut hvordan dere kan innføre energi- og miljøtiltak som lønner seg. - De fleste av våre kunder enten eier eller forvalter eiendom, men vi har også kunder innenfor andre bransjer som ønsker å redusere energibruken i produksjon, sortere avfallet bedre eller redusere klimagassutslippet på andre måter, forteller Osbeck.

I tillegg til å levere programvare som gjør det mulig for virksomheten å følge med på forbruket av energi og vann, avfallsstrømmer og sorteringsgrad, leverer Entro rådgivning på strategisk, taktisk og operativt nivå. - Vi hjelper driftsteknikere i næringsbygg å finne feil og avvik på de tekniske anleggene og holder stadig kurs innenfor energieffektiv drift til forskjellige aktører. Vi bistår ledere med å ta beslutninger om de bør investere i tiltak og fasiliterer deretter forbedringsarbeidet og vi deltar i styremøter for å gi strategiske råd om hvordan virksomheten kan få det til å lønne seg å bli mer bærekraftig, sier Osbeck.

I framtiden ser Osbeck for seg at mer og mer kommer til å dreie seg om hvordan bedrifter i Bergensområdet bevege seg over fra en lineær til en sirkulær økonomi.
- Vi har allerede noen kunder som ser på mulighetene for å utnytte restmaterialer fra produksjonen til å utvikle nye produkter i stedet for å la det bli til avfall. Dette er noe vi kommer til å se mer av etter hvert som kravene til ombruk og materialgjenvinning blir stadig strengere og kostnadene knyttet til å håndtere avfall blir høyere, avslutter Osbeck.
 

Kort om Entro

Entro AS ble etablert i Trondheim i 1991, Selskapet fikk etter hvert flere og flere kunder i Bergen og Stavanger og etablerte derfor en avdeling i Bergen i 2015.  Det å være en ny og ung avdeling i et veletablert selskap har sine klare fordeler. Det gir mye rom for innovasjon, samtidig som de syv medarbeiderne kan bygge videre på godt dokumenterte metoder og løsninger. I dag er Entro avdeling Bergen inne og bistår eiere og forvaltere av flere enn 400 næringsbygg i Bergen.

Fakta om Entro avdeling Bergen

  • En av tre avdelinger i Entro AS 

  • Avdelingen i Bergen ble etablert i 2015

  • 7 ansatte

  • Bistår flere enn 400 næringsbygg i Bergen med energi- og mijøtiltak

  • Kontor i Nygårdsgaten 114