Nytt medlem: HR Supprt

20.02.2019

HR Support er et selskap som tilbyr å være din bedrifts HR-avdeling eller HR-støtte.

Du outsourcer hele eller deler av tjenesten. Vårt fokus og vår motivasjon er å tilpasse leveransen til din bedrift, samt være samarbeidspartner for dine ledere og ansatte. Det betyr at du som leder kan fokusere på bedriftens kjernevirksomhet.

HR Support tilbyr abonnementstjenester; prosentvis tilpasset bedriften eller timebaserte oppdrag.

HR Supports modell er bygget på gode HR-løsninger gjennom administrative rutiner, kontroll på juridisk risiko og HR Compliance.

HR Support bidrar til trygghet ved at den ansatte og bedriften blir ivaretatt gjennom en god oppfølging.

Eksempler på leveranser:
• Prosjektledelse og rådgivning
• Analyser og organisasjonsutvikling
• Ledercoaching, team og lederutvikling
• Fraværshåndtering
• Håndbøker, policy og prosedyrer/retningslinjer
• Medarbeidersamtalekonsept
• Gjennomgang og effektivisering av arbeidsprosesser, samt opp- og nedbemanningsprosesser
• Rekruttering til prosjekter og faste stillinger
• Bistand med implementering av HRM-systemer

Trenger du HR spesialister? HR support har dem.