Den personlige relasjonen er alfa omega!

05.02.2019

Banker og tjenestesektoren i Norge digitaliserer sin kundekontakt i rekordfart. Kjerringa mot strømmen i bransjen er Handelsbanken, som satser mer på å ha personlig kontakt med sine kunder i fremtiden. 

Handelsbanken har drevet bankvirksomhet i Norge i snart 30 år. I dag har de 49 kontorer i Norge, 7 av dem i Bergen, og er blant de største bankene i landet. Handelsbanken har også landsdekkende kontornettverk i Sverige, Storbritannia, Danmark, Finland og Nederland. Banken har i dag nesten 12.000 ansatte, virksomhet i mer enn 20 land, og har hvert år de siste 46 årene hatt høyere lønnsomhet enn gjennomsnittet for sammenlignbare banker.

Over 30 år i Norge
I 1986 åpnet Handelsbanken sitt første representasjonskontor i Norge. Tre år senere åpnet det første bankkontoret på gateplan - det første i sitt slag utenfor Sverige med et komplett sortiment av banktjenester både for privatpersoner og bedrifter.
I 1990 kjøpte Handelsbanken Oslo Handelsbank, en lokal bank med kontor i Oslo. Året etter kjøpte banken Stavanger Bank, en relativt nystartet bank med kontor i Stavanger. Samtidig ble det også etablert nye kontor i Oslo- og Stavangerområdene. 
Handelsbanken i Norge ble omdannet fra datterselskap til filial i Svenska Handelsbanken AB i 1994. Det innebar at bankens virksomhet i Norge kunne nyte godt av morselskapets størrelse og gode rating. Ytterligere bankkontor ble også etablert i Stavanger og Oslo.

Komplett finansstruktur med fond og forsikring
I 1995 dannet Handelsbanken et forsikringsselskap i form av et datterselskap av Handelsbanken Liv AB i Sverige. På samme måte så Handelsbanken Fondforvaltning AS dagens lys. Sammen med det tidligere etablerte finansselskapet Handelsbanken Finans, hadde banken nå en komplett finansstruktur på lik linje med Svenska Handelsbanken i Sverige.

I 1999 kjøpte Handelsbanken Bergensbanken, en bank med lokal forankring i Bergen. Gjennom dette oppkjøpet fikk Handelsbanken ytterligere 6 bankkontorer i Bergen.