Nytt medlem: DNA Kompetanse AS

04.01.2019

DNA Kompetanse bistår bedrifter og offentlig virksomheter med forebygging og oppfølging av sykefravær.

Målet er å sikre lønnsomhet gjennom tilfredse ansatte.

Forebygging av sykefravær
Ved at ansatte bruker App – løsningen « har du det bra på jobben», får ledere månedlig oversikt over hvilke utfordringer den enkelte avdeling står ovenfor – og kan deretter iverksette aktuelle tiltak for å unngå sykemeldinger.

Vi tilbyr støtte til ansatte og ledere i prosessen.

Kurs i sykefraværsarbeid/oppfølging av sykemeldte
DNA Kompetanse tilbyr kurs- og opplæring til ledere og medarbeidere innenfor forebygging og oppfølging av sykefravær.

Om DNA Kompetanse
DNA Kompetanse ble etablert høsten 2018, og består av en gruppe spesialister og idealister med lang erfaring fra utfordringer knyttet til sykefravær.

Gjennom mange års bistand til privat og offentlig sektor har vi ferdigheter innenfor alle områder knyttet til sykefraværsarbeid

DNA Kompetanse er en langsiktig og verdiskapende samarbeidspartner som bidrar til økt lønnsomhet gjennom bruk av digitale verktøy for reduksjon av sykefravær.