Nytt medlem: Contiki Ressurser

16.01.2019

Contiki Ressurser er et konsulentselskap med fokus på kontrakt, innkjøp, logistikk og prosjektadministrative tjenester.
Vi har mer enn 20 års erfaring innen bransjen og er et av landets ledende innen våre fagområder.

Våre verdier:
Kompetanse
Solid
Engasjert
Uredd

Konsulentvirksomheten er bygget opp rundt en kjerne seniorkonsulenter med fra 10 til 25 års erfaring. Disse nøkkelpersonene arbeider dels som seniorrådgivere i oppdrag, eller de inngår som ressurspersoner og ledere for større prosjekter. I tillegg har vi en stab med dyktige unge medarbeidere med god erfaring og høy utdannelse.

En avgjørende forutsetning for suksess er å ha riktig person på rett sted til rett tid. Vi arbeider tett med våre kunder for å finne frem til den best egnete kandidaten til de ulike oppdragene, og tilbyr fleksible bemanningsløsninger etter kundens behov. Målet vårt er alltid å kunne bistå våre kunder slik at de til enhver tid har den riktige kompetansen for å gjennomføre sine oppgaver og prosjekter.

Vårt viktigste fortrinn er våre ansatte. Vi har godt kvalifiserte medarbeidere som gjennom vår bevisste rekruttering er dyktige i sitt fag i tillegg til å være motiverte og fleksible. Vi har også tro på at fornøyde medarbeider gjør en god jobb, og vi jobber tett med oppfølging, rådgiving og utvikling av våre konsulenter.

Les mer om Contiki Ressurser her