Nytt medlem: Lindum AS

29.11.2018

Lindum AS er en av Norges ledende virksomheter innen forurenset grunn, biologisk behandling av våtorganisk avfall og avløpsslam, returtrevirke m.m.

Selskapet er 100% eid av Drammen kommune og organisert som et konsern. Selskapet er opptatt av sirkulær økonomi og det grønne skiftet og satser derfor mye på forskning og utvikling.

Konsernet har virksomhet over store deler av Sør Norge og driver flere biogass- og komposteringsanlegg. Gjennom oppkjøpet av BioPlan i 2011 har Lindum etablert seg på Vestlandet innen flere forretningsområder. Selskapet ser nå Bergen og omegn som et spennende område og er i disse dager i ferd med å etablere seg i Bergen. I første omgang med et salgskontor. Selskapet kommer også til å etablere seg med behandlingsanlegg, i første omgang for forurenset grunn. Lindum vil da kunne dekke entreprenørers behov for håndtering av hele spekteret av forurensede masser som ofte oppstår i en oppryddingsjobb eller et utbyggingsprosjekt i sentrale områder. Dette inkluderer mottak av masser som klassifiseres som farlig avfall, mottak av masser som må behandles/renses før gjenvinning/deponering og lettere forurensede/svakt forurensede masser. Selskapet har blant annet utviklet unike løsninger for håndtering av enkelte typer forurenset grunn, slik som PFAS-forurenset grunn, og er verdensledende innen dette feltet.

Selskapet har i første omgang en ambisjon om å tilby miljømessige gode og konkurransedyktige løsninger for mottak og behandling av forurenset grunn, men vil på sikt også vurdere andre typer anlegg på Vestlandet.

Lindumkonsernet omsetter årlig for nesten MNOK 600 og har ca. 210 ansatte. Konsernets visjon er Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering – for miljøets skyld!

Les mer om Lindum her