Kathleen Meling og Odd Khalifi i Itera
Kathleen Meling og Odd Khalifi i Itera

Itera til Bergen

29.11.2018

Konsulentselskapet Itera har etablert seg i Bergen og meldt seg inn i Bergen Næringsråd for å utvide nettverket.

- Bergen Næringsråd er den største næringsorganisasjonen i regionen, og vi ser frem til å være et aktivt medlem. På samme måte som jeg er overbevist om at Itera har mye kompetanse å dele, er jeg også sikker på at vi kommer til å lære mye av Bergen Næringsråd og andre dyktige og komptente aktører i regionen, sier Odd Khalifi, leder for Iteras etablering i Bergen.

Itera består av mer enn 500 spesialister som jobber tverrfaglig for å skape digital forretning. Kundene er nordiske virksomheter som ser innovasjon, gode brukeropplevelser, effektiv kommunikasjon og god teknologiutnyttelse som sentrale virkemidler for å nå målene sine. Selskapet har solid erfaring fra ulike bransjer, og i kundeporteføljen finnes virksomheter som Santander Consumer Bank, Tryg, KLP, Trafsys og Hydro. I tillegg har flere andre velkjente virksomheter i Bergen og omegn valgt å inngå samarbeid med Itera.
Etableringen i Bergen er en del av selskapets vekststrategi. Itera har levert tjenester til flere virksomheter på Vestlandet over lengre tid, men det er først i 2018 at Itera har blitt en lokal aktør. Det er stor etterspørsel etter teknologer og digital kompetanse, og for å håndtere dette har Itera utviklet og etablert det de kaller en hybrid leveransemodell. Modellen innebærer å kombinere lokal tilstedeværelse og domenekunnskap hos kunder med tilgang på kapasitet og spisskompetanse nearshore. Dette gir økt leveransekapasitet i et marked som for øyeblikket har et stort underskudd av IT-kompetanse.

Iteras strategi er å vokse i takt med kundene og behovet i markedet. Siden den lokale etableringen i Bergen i februar 2018 har selskapet allerede inngått flere rammeavtaler og strategiske samarbeid. Det er også rekruttert inn flere dyktige teknologer, testere, testledere og prosjektledere. Kombinert med selskapets tilgang på designere og rådgivere ved andre lokasjoner i Norge, kan Itera levere innenfor en rekke områder.

Itera Bergen holder til i Media City Bergen. Vil du høre mer om hva Itera kan gjøre for din bedrift? Ta kontakt med Odd Khalifi (452 83 801 / odd@itera.no) eller Kathleen Meling (982 80 155 / kathleen.meling@itera.no).