Nytt medlem: ClampOn AS

30.10.2018

ClampOn AS har siden etableringen i 1994 blitt verdens største leverandør av ultralydsinstrumentering til olje- og gass industrien.

Bedriften med hovedkontor på Laksevåg har et heleid datterselskap i Houston, ClampOn Inc., som betjener det amerikanske kontinent. 85-90% av produktene som blir produsert på Laksevåg blir eksportert til kunder over hele verden. De er der det skjer!

ClampOn både utvikler og produserer sine produkter i topp moderne og energivennlige lokaler og har en klippefast tro på at verden kan vinnes fra Bergen. Selskapets slagord «Always numero Uno» avspeiler det nivået ansatte og produkter skal ha for å vinne i den internasjonale konkurransen. ClampOn representerer gode verdier som vises gjennom de ansatte og kvaliteten i de produktene de leverer. ClampOn er opptatt av å utvikle lokale arbeidsplasser og at lokalsamfunnet legger forholdene til rette for å være verdens beste på Laksevåg.

Hovedtyngden av kundene ligger innenfor olje og gass industrien nasjonalt som internasjonalt, og selskapet arbeider målbevisst mot andre bransjer for å møte fremtidens behov.

Les mer om ClampOn på deres hjemmeside