Deltakere på Masterkurset, Business and Human Rights i 2017. Foto: Ingrid Festervoll Melien/Raftostiftelsen
Deltakere på Masterkurset, Business and Human Rights i 2017. Foto: Ingrid Festervoll Melien/Raftostiftelsen

Gullrekke til Bergen

03.09.2018

Denne høsten har næringslivet i Bergen en unik mulighet til å lære om næringsliv og menneskerettigheter ved Universitetet i Bergen (UiB).  De kan møte topp internasjonale forelesere med erfaring fra sentrale roller i FN, OECD, UD, ABB, Unilever, Microsoft, Anglo-American, Telenor, Equinor og andre ekspertmiljøer.

Det er UiB,  The Institute for Human Rights and Business (IHRB)  og Raftostiftelsen som arrangerer et masterkurs, som går over  tre helger.  Deltakerne vil blant annet få god innsikt i hvordan de kan håndtere dilemmaer med menneskerettigheter i deres egen bransje og  bedrift.

Bedrifter – nødvendig med aktsomhet

- Vi har en gullrekke av forelesere som kommer fra toneangivende internasjonale miljøer, sier programansvarlig i Raftostiftelsen, Therese Jebsen.

- Å respektere menneskerettighetene er ikke en passiv øvelse, det krever en aktiv tilnærming. Bedrifter må ha en bevisst policy og systemer for aktsomhetsvurderinger. Dette er kurset gir en sjelden mulighet til å få praktisk og operativ kompetanse  i møte med interessante  forelesere, sier Jebsen.

Deltakerne skal få en dypere forståelse av hvordan menneskerettighetshensyn angår en rekke bransjer. De vil få praktisk kompetanse om hvordan det er å utvikle bedriftsstrategier, som samsvar med FNs internasjonale menneskerettighetsstandarder.

Etterspurt kunnskap
Det første masterkurset ble arrangert i 2017 og ble godt mottatt av næringslivstudentene. En av deltakerne, Monica Mee, Sustainability Specialist i Nordea, sier at kurset har en høy kvalitet og gir viktig innsikt og kunnskap om områder som kommer til å være toneangivende i den tid vi går inn i.

- Dette er kunnskap som vil bli etterspurt av både bedrifter og samfunn, som en del av bærekrafts utviklingen og deres rolle i denne, sier Mee.

---

Praktisk info om kurset:
Kurset passer for de fleste, men det krever to års arbeidserfaring, og en bachelorgrad. Emnet teller 15 studiepoeng og er på engelsk.  Tre helger :  14-16 september, 19-21 oktober, 9-11 november, 2018.

Spørsmål: Ta kontakt om med Therese Jebsen, therese.jebsen@rafto.no, mobil 41511390

UiB og Raftostiftelsen tar imot søknader frem til kursstart, 14. september. Etter 2. september sendes påmelding med CV  til terje.knutsen@uib.no,  kursansvarlig ved UiB, Terje Knutsen.