Brytningstid - søk nå!

23.08.2018

Et kompetansegivende studium på masternivå delfinansiert gjennom Sparebanken Vests samfunnsnyttige midler.

Vestlandet er inne i en brytningstid med store omstillingsbehov- og muligheter. Dette krever at etablerte virksomheter i næringsliv og offentlig sektor utfordrer seg selv, samt utforsker og tar i bruk nye modeller og metoder for verdiskaping og vekst. Samtidig er det viktig å øke frekvensen av nyetableringer.

For at Vestlandet skal lykkes med omstillingen kreves endringskapasitet, dristighet og mot hos eiere, ledere og medarbeidere.

I dette studium er målsettingen å tilføre ledere og nøkkelpersoner i Vestlandsfylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane omstillings- og innovasjonskompetanse.

På denne måten ønsker NHH å stimulere, støtte og inspirere til nyskaping og vekst i næringsliv, offentlig virksomhet og i vestlandsregionen for øvrig.

Vi vil ta aktiv del i omstillingen på Vestlandet og lære sammen med deltakerne og deres virksomheter.

Les mer om NHH-programmet her 


Praktisk infoOppstart november 2018 - Søknadsfrist 1. september 2018
Et studium på masternivå som skal tilføre Vestlandet omstillings- og innovasjonskompetanse.
For ledere og nøkkelpersoner i bedrifter og offentlige virksomheter i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane med omstillings- og innovasjonsbehov.
30 plasser.
Studiet er delfinansiert av Sparebanken Vest Samfunnsnyttige midler.
Studieavgift kr. 43 000,-. I tillegg vil det påløpe kostnader til reise og opphold i forbindelse med samlingsdager.