Masterkurs om næringsliv og menneskerettigheter

21.06.2018

Raftostiftelsen ønsker din bedrift velkommen til et internasjonalt etterutdanningskurs med fokus på hvordan bedrifter bør arbeide konkret med menneskerettighetsutfordringer. 

Kurset ble holdt første gang høsten 2017. Tilbakemeldingene fra deltakerne var svært positive. Spesielt ble det satt pris på at foreleserne var internasjonale eksperter. Årets kurs vil holde samme høye nivå. Siden vi særlig ønsker deltakere fra bedrifter, har vi inkludert flere forelesere fra næringslivet.

"Kurset har en høy kvalitet og gir viktig innsikt og kunnskap om områder som kommer til å være toneangivende i den tid vi går inn i. Dette er kunnskap som vil bli etterspurt av både bedrifter og samfunn som en del av bærekrafts-utviklingen og deres rolle i denne."                                                                                                       
Monica Mee, Sustainability Specialist at Nordea

Kursdatoer:helgene 14.-16. sept, 19.-21. okt og 9.-11. nov 2018
Pris: 19.000 kr 

Søknadsfrist: 19. august 2018

Mer info og søknadsskjema (UiB)Et høyaktuelt kurs
Forventningen om at næringslivet skal respektere menneskerettighetene er i dag en sentral del av bedriftenes samfunnsansvar. Næringslivet vil i stadig større grad bli målt opp mot hvor godt man oppfyller denne forventningen. Plikten til å respektere menneskerettighetene finner også veien inn i lovgivningene - en utvikling som må ventes å fortsette.

Uten respekt for menneskerettigheter vil man heller ikke nå FNs bærekraftsmål. FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) må derfor legges til grunn for bedriftens arbeid med samfunnsansvar og dens bidrag til å nå bærekraftsmålene. Menneskerettighetene omfatter også arbeidstakerrettigheter og miljøspørsmål og henger nøye sammen med klima- og korrupsjonsutfordringer. 

Norge var en pådriver for å få utarbeidet og vedtatt UNGP, som fikk enstemmig tilslutning av FNs menneskerettsråd i 2011. Norge er blant en rekke land som har utarbeidet nasjonale handlingsplaner. 
 

Kurset holdes ved Universitetet i Bergen og er utarbeidet av Raftostiftelsen og Institute for Human Rights and Business.  Detaljert kursinformasjon kommer i løpet av juni.

Har du spørsmål, ta kontakt med Therese Jebsen, seniorrådgiver i Raftostiftelsen, mob. 415 11 390, epost: therese.jebsen@rafto.no